ALUCON 180 ( -0.50 -0.28% )

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ALUCON “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิทาเคะอุจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201207-06-201250,000102.00ซื้อ
ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิทาเคะอุจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201205-07-201240,000102.00ซื้อ
วรินทร์พร เอื้ออนันต์เอื้ออนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201204-10-2012100,000108.00ซื้อ
เอี่ยม บุญเฉลิมวิภาสบุญเฉลิมวิภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-2012650,000108.00ขาย
สาลินี มาตานีมาตานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201505-10-2015200,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3