APURE 8 ( -0.05 -0.61% )

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ APURE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201208-10-201291,000,0000.00รับโอน
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201308-02-201354,600,0002.03ซื้อ
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201320-02-20134,000,0002.19ขาย
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201322-02-20131,580,0002.16ขาย
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201326-02-20132,668,2002.14ขาย
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-2013351,8002.12ขาย
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201502-11-20152,616,0001.52ซื้อ
สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201513-11-201512,000,0001.53ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3