BAT-3K 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BAT-3K “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วีรวิน ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201216-01-201298,70079.50ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012113,30074.00ซื้อ
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201208-06-201238,20075.00ซื้อ
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201218-06-201226,00074.75ซื้อ
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201205-10-201250071.00ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201303-06-2013200,00067.50ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201607-01-201611,00072.00ซื้อ
กวี ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-20171,495,800275.00ขาย
วีรวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-20172,106,370275.00ขาย
วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-20171,970,160275.00ขาย
วีรวิน ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-20172,197,600275.00ขาย
ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ขอไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-20171,010,800275.00ขาย
ศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจประเสริฐมนูกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201702-08-2017173,100273.00ขาย
ศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจประเสริฐมนูกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201721-08-2017174,000275.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3