BCP 29 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BCP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ไมตรีวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201123-09-20114,60017.40ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201112-10-201110,00017.15ขาย
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ไมตรีวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201118-10-201119,75517.30ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201103-11-20115,00017.50ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201108-11-20115,00017.60ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201109-11-20115,00017.70ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201120-12-201120,00019.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201225-01-201220,00019.80ขาย
วิเชียร อุษณาโชติอุษณาโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201220-02-201220,00023.60ขาย
วิเชียร อุษณาโชติอุษณาโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201220-02-201228,90024.30ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201219-09-20123,30024.30ขาย
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์โฆษิตเสรีวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201219-09-201242,00024.30ขาย
วัฒนา โอภานนท์อมตะโอภานนท์อมตะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-20128623.80ขาย
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์โฆษิตเสรีวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201228-09-201260024.30ขาย
สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์โฆษิตเสรีวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201228-09-20128724.20ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-2013100,00031.75ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201326-09-201350,00033.75ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201302-10-201350,00032.00ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201413-01-2014100,00026.11ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201415-01-2014100,00027.63ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201431-03-2014400,00031.00ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201404-07-201458,00029.00ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201407-07-2014100,00028.75ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201407-07-2014100,00028.50ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201418-08-2014102,00031.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โชติมาโชติมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-08-201420,00031.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โชติมาโชติมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-08-201430,00031.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โชติมาโชติมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201426-08-201420,00033.25ขาย
ชัยวัฒน์ โชติมาโชติมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201428-08-201430,00033.75ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-2014100,00035.00ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201425-09-2014260,00035.57ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201512-02-2015150,00032.83ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201512-02-2015150,00032.50ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-2015200,00032.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201520-02-2015200,00032.63ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201526-02-2015200,00033.88ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201503-03-2015100,00033.50ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-2015200,00033.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201515-05-201550,00033.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201525-05-201540,90032.75ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-20159,10032.25ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ชัยจิรวิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201520-08-20151,00034.00ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201524-08-201550,00031.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201524-11-201510,00035.75ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201527-11-201530,00034.83ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201518-12-201510,00032.25ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-2016100,00034.00ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-2016300,00033.00ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201629-02-201620,00030.50ซื้อ
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ไมตรีวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-201615,00030.75ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-201620,00028.88ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ชัยจิรวิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201601-04-20165,00029.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201602-06-201610,00030.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201610-06-201610,00030.25ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ชัยจิรวิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201614-06-20163,00029.75ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201629-06-201610,00030.75ซื้อ
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ไมตรีวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-201620,00033.50ขาย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-2016200,00032.75ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201615-08-201630,00034.42ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-201610,00032.00ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-201610,00032.00ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201626-12-201610,00032.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201712-01-201710,00033.75ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201710-03-201730,00032.00ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201731-03-201730,00033.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201720,00033.13ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201750,00032.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201722-06-201720,00033.75ซื้อ
พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ชัยจิรวิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201711,00033.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201717-11-201730,00037.08ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201819-01-201840,00041.13ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201826-01-201810,00041.25ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201825,00039.50ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201825-06-201850,00032.13ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201806-07-201825,00031.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3