BR 2 ( -0.02 -0.91% )

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-2015200,0005.98ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015480,0006.05ซื้อ
ฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์อรุณพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201605-01-201636,0005.70ขาย
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201619-01-20162,0006.55ซื้อ
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201620-01-20163,0006.25ซื้อ
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201620-01-20165,0006.34ขาย
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201628-01-2016180,0006.91ซื้อ
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201628-01-201660,0006.95ขาย
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201602-02-201610,0006.78ซื้อ
ภรณี ภัทรานวัชภัทรานวัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-2016130,0006.98ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-2016300,0005.95ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201723-08-2017500,0007.20ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201701-09-2017200,0007.00ซื้อ
ฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์อรุณพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201718-09-2017300,0007.20ขาย
ฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์อรุณพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201722-09-2017139,0007.95ขาย
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-2017270,8007.47ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-2017129,2007.40ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201713-12-2017500,0007.35ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-2017200,0007.00ซื้อ
เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซนมาร์ตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201722-12-2017216,9007.30ซื้อ
โรซานน่า สุเชาว์วณิชสุเชาว์วณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201728-12-2017100,0007.05ขาย
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201828-12-2017469,2006.95ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-2018480,0000.00โอนออก
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201816-05-2018200,0006.30ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-201822,5006.20ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201830-05-2018277,5006.18ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-201885,0006.15ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-2018115,0006.15ซื้อ
โชติ โภควนิชโภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201805-06-2018300,0005.95ซื้อ
โรซานน่า สุเชาว์วณิชสุเชาว์วณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-2018200,0005.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3