BSM 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BSM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201250,0000.92ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201270,0000.93ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201240,0000.94ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201260,0000.96ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201280,0000.97ขาย
มาร์ค ดี. เรมีจานดี.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201201-10-201243,0001.10ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201220-11-2012305,2003.10ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201250,0003.06ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-12-201228-11-2012350,0003.02ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-12-201229-11-2012405,2003.06ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-12-201230-11-2012289,6003.05ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201203-12-201250,0003.04ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201206-12-2012550,0003.04ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201221-12-2012913,3003.22ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201322-05-20132,000,0002.17ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง23-05-201322-05-201310,0001.39ซื้อ
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง23-05-201322-05-2013260,0001.39ขาย
มาร์ค ดี. เรมีจานดี.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-201313,4001.52ซื้อ
มาร์ค ดี. เรมีจานดี.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201315-11-201336,6001.52ซื้อ
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201403-03-20141,250,0001.95ขาย
คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201419-08-20141,300,0002.60ซื้อ
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201419-08-20141,300,0002.60ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201419-08-20141,300,0002.60ขาย
คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201422-08-20141,700,0002.85ซื้อ
คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-08-201422-08-20142,000,0002.20ซื้อ
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201422-08-20141,700,0002.85ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสใบสำคัญแสดง26-08-201422-08-20142,000,0002.20ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201403-09-20141,106,9003.06ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201411-09-2014800,0003.27ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-09-201411-09-2014393,1003.08ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-09-201411-09-20142,236,7003.41ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสใบสำคัญแสดง16-09-201411-09-201428,1002.60ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201402-10-20141,000,0003.10ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201417-11-201445,000,0001.50ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-201410,000,0001.75ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201412-12-201410,000,0001.75ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201417-12-201427,000,0001.50ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-01-201509-01-201515,000,0001.40ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201515-01-201515,000,0001.45ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201507-07-201538,000,0000.95ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ25-08-201518-08-201525,000,0000.65ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-07-201612-07-201610,000,0000.18ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201627-12-201620,000,0000.38ขาย
สัญชัย เนื่องสิทธิ์เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201713-01-201735,000,0000.40ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201713-01-201750,000,0000.40ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201713-01-201715,000,0000.40ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201713-01-201750,000,0000.40ขาย
คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201820,000,0000.77ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201810,000,0000.77ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201810,000,0000.77ขาย
สุเรซ ซูบรามาเนียมซูบรามาเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201810,000,0000.77ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201809-03-201820,000,0000.77ขาย
เอนก พิเชฐพงศาพิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20181,800,0000.67ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3