EFORL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EFORL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201418-03-201435,000,0000.70ซื้อ
ปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201427-03-201480,000,0000.66ซื้อ
ปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201410-04-201470,000,0000.68ซื้อ
ปรีชา นันท์นฤมิตนันท์นฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201523-11-20151,000,0000.99ซื้อ
โกศล วรฤทธินภาวรฤทธินภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201817-04-20188,333,3330.11ขาย
โกศล วรฤทธินภาวรฤทธินภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-04-201817-04-201816,111,1000.05ขาย
โกศล วรฤทธินภาวรฤทธินภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-04-201817-04-201817,500,0000.03ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3