FTE 2 ( 0.01 0.61% )

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FTE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประพันธ์ จิตรเจริญชัยจิตรเจริญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201727-07-201730,0003.80ซื้อ
ประกิจ คมขำคมขำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201727-07-2017100,0003.62ซื้อ
ประกิจ คมขำคมขำผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201725-09-2017100,0003.62ขาย
ประพันธ์ จิตรเจริญชัยจิตรเจริญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-201730,0003.16ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201713-12-201750,0003.12ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201714-12-2017320,0003.20ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-2017618,8003.20ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201718-12-2017200,0003.18ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-2017300,0003.22ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201722-12-2017100,0003.20ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201725-12-2017300,0003.16ซื้อ
ทักษิณ ตันติไพจิตรตันติไพจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-2017300,0003.14ซื้อ
ประพันธ์ จิตรเจริญชัยจิตรเจริญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201805-01-201830,0003.20ขาย
ประพันธ์ จิตรเจริญชัยจิตรเจริญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201808-01-201820,0003.20ขาย
เพ็ญ ยอดเกลี้ยงยอดเกลี้ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201814-05-201821,1002.34ซื้อ
เพ็ญ ยอดเกลี้ยงยอดเกลี้ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201814-05-201821,1002.34ซื้อ
เพ็ญ ยอดเกลี้ยงยอดเกลี้ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-201821,5002.34ซื้อ
ประพันธ์ จิตรเจริญชัยจิตรเจริญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201808-06-201810,0002.28ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3