GRAMMY 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GRAMMY “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201128,30015.88ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201114-11-20116,50016.99ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-20113,30017.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201116-11-201157,70017.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201117-11-201194,80016.98ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-201112,20017.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201121-11-201119,50017.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201123-11-201159,50016.95ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201124-11-201113,00017.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201125-11-201140016.90ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201128-11-201132,40017.10ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201129-11-20112,226,00017.06ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201217-01-20124,90017.90ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201219-01-201220017.90ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201220-01-20122,10017.90ซื้อ
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201221-03-201248,90020.72ขาย
สถาพร พานิชรักษาพงศ์พานิชรักษาพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201221-03-201227,30020.80ขาย
สถาพร พานิชรักษาพงศ์พานิชรักษาพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-201268,00019.92ขาย
สถาพร พานิชรักษาพงศ์พานิชรักษาพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201223-03-2012104,70019.77ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201229-03-201298,30019.97ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201230-03-201266,90019.99ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201203-04-2012108,40020.33ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-201296,70020.39ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-2012116,30020.07ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-2012107,90019.97ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012150,00025.50ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201221-05-201250,00026.25ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-201253,30033.11ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012120,00029.04ขาย
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-201250,00028.25ขาย
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-20126,60027.50ซื้อ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-20126,60028.75ขาย
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-201250,00029.50ขาย
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-201250,00030.50ขาย
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-201250,00031.50ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012110,00028.27ซื้อ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201250,00029.25ซื้อ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201250,00029.25ซื้อ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201250,00028.50ซื้อ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาลฤกษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201250,00028.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201210,00027.50ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201225-05-2012625,20028.68ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201228-05-2012100,00030.25ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012100,00031.25ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012100,00029.75ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-201240,00020.25ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-2012100,00020.40ซื้อ
จิราภรณ์ รุ่งศรีทองรุ่งศรีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-20133,00017.60ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201301-03-2013100,00023.70ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201322-03-20131,00021.60ซื้อ
จิราภรณ์ รุ่งศรีทองรุ่งศรีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-20133,00019.55ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201309-07-201332,80018.00ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201315-08-201380015.70ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201315-08-201320,00010.00ซื้อ
กริช ทอมมัสทอมมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201315-08-2013245,60010.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201315-08-201321,40015.50ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201321-08-201335,00014.29ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201330-08-201366,30015.00ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201316-09-201320,876,00015.90ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201317-09-201340,00015.90ซื้อ
บุษบา ดาวเรืองดาวเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201320-09-201350,00016.90ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201323-09-2013674,80016.72ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-2013125,00016.72ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201325-09-201360,00016.35ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201326-09-201310,00016.40ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-201314,60016.10ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201305-11-20134,943,60014.60ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201317-12-201391,00018.94ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-201320,00019.35ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201403-01-20142,00016.10ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201430-01-20141,40017.09ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201431-01-20146,20017.01ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201403-02-20143,60016.90ซื้อ
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201403-03-201450,00017.12ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201406-03-201450,00017.34ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201410-03-201420,00017.45ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201411-03-201410,20017.50ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201413-03-20141,00017.50ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201405-08-201418,000,00015.70ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201405-08-201418,000,00015.70ซื้อ
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201416-09-201450,00014.10ขาย
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคินกาญจนะโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201401-12-201450,00013.58ขาย
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201416-12-20147,300,00012.50ขาย
ถกลเกียรติ วีรวรรณวีรวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201524-07-20151612.20ซื้อ
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015188,1009.84ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3