HANA 33 ( -1.00 -2.94% )

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ HANA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201120,00016.30ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201132,70016.60ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-20117,30016.80ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201128-09-201110,00017.20ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201129-09-201110,00016.80ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201120,00015.30ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201120,00015.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201110,00015.70ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201120,00016.00ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201130,00016.10ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201120,00016.30ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201105-10-201120,00015.70ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201111-10-20115,00016.90ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201117-11-201115,00019.20ขาย
บัญชา ทานพระกรทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201101-12-201150,00019.05ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201307-03-201320,00025.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201313-03-201320,00024.80ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201313-03-201320,00024.90ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201313-03-201311,40025.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201318-03-201320,00025.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201320,00025.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201320,00025.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201320,00025.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201320,00025.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201320,00025.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-20138,00026.00ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201328-03-201310,00025.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201328-03-201310,00025.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201329-03-201328,60025.00ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201320,00025.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201310-04-201310,00025.50ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201330,00025.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201310,00021.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201310,00021.60ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201328,00021.70ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ฟิลิปผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201350,00018.90ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201328-08-201310,00019.80ซื้อ
บัญชา ทานพระกรทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-201355,00019.80ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201306-09-201310,00022.90ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201417-01-201410,00025.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201424-01-201410,00026.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201410-03-201440,00027.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201411-03-201420,00027.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201413-03-201420,00028.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201413-03-201430,00028.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201413-03-201430,00028.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201413-03-201430,00028.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201413-03-201420,00028.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201414-03-201450,00028.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201414-03-201440,00028.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201418-03-201450,00029.00ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201419-03-201410,00029.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201428-03-201420,00029.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201431-03-201430,00030.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201431-03-201430,00030.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201431-03-2014200,00029.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201424-04-201420,00031.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201429-05-201420,00036.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201430-05-201417,30036.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201414-08-2014300,0000.00โอนออก
บัญชา ทานพระกรทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201426-08-201440,00037.25ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201416-09-201410,00041.75ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201416-09-201410,00042.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201416-09-201432,70042.00ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201417-09-201410,00041.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201417-09-201480,00042.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201417-09-201430,00042.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201417-09-201413,20042.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20146,80042.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-201420,00043.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-201415,60043.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201424-11-201410,00041.50ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201424-11-201410,00041.75ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-201420,00043.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-201430,00041.00ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-201420,00040.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201426-12-201411,70038.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-201430,00037.75ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-201420,00038.00ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-201420,00038.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-20143,90038.50ซื้อ
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ปรีดาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201504-02-201550,00038.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201527-02-2015930,0000.00โอนออก
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-201520,00043.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-201515,60044.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-201514,40044.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201520,00044.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201520,00044.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-201510,00045.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-201530,00045.00ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-201520,00045.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201509-04-201510,00047.00ขาย
บัญชา ทานพระกรทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-201590,00043.88ขาย
บัญชา ทานพระกรทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201521-05-201550,00042.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201522-06-201510,00039.00ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201523-06-201510,00039.50ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201506-07-201520,00038.50ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201519-08-201520,00029.50ซื้อ
อัจฉรา ชัยชาญชีพชัยชาญชีพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-20155,00029.25ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201524-08-201520,00026.00ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201527-08-201520,00025.25ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ฟิลิปผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201502-09-201550,00026.25ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ฟิลิปผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201504-09-201529,40028.00ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ฟิลิปผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201504-09-201520,60028.50ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201513-10-201520,00031.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-201510,00032.75ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201628-12-201510,00034.75ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201620,00033.00ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201620,00033.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201610,00032.75ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201610,00031.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201610,00032.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201610,00032.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201610,00032.75ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201630,00032.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201619-01-201620,00030.00ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201619-01-201610,00030.25ซื้อ
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ปรีดาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-2016124,80035.00ขาย
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ปรีดาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-20163,00032.25ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201610,00027.50ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201612-09-20169,20027.25ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201604-10-20169,20032.75ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุยมุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201604-10-201610,00033.00ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201623-12-201620,00036.50ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201623-12-201630,00036.75ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201628-12-201610,00038.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201729-12-201610,00038.50ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201713-01-201720,00041.25ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201713-01-20175,00041.50ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201729-05-201720,00050.00ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201728-06-201720,00051.25ขาย
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201825-01-20185,00042.50ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201825-01-20185,00042.25ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201812-01-201810,00042.75ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201805-03-201820,00038.50ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-20185,00036.00ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถาเจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-201815,00035.00ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201810,00034.50ซื้อ
เชาว์ วิง เกิงวิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201812-03-201810,00034.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3