JWD 7 ( 0.10 1.55% )

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ JWD “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชชุ สังกรธนกิจสังกรธนกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201529-09-2015693,20011.00ขาย
ธเนศ พิริย์โยธินกุลพิริย์โยธินกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201530-09-201510,00015.60ซื้อ
มังกร ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-11-201505-11-201527,00017.20ซื้อ
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์เปาวรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201514-12-20151,00017.70ซื้อ
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดาบัณฑิตกฤษดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201626-01-201623,930,8000.00รับโอน
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดาบัณฑิตกฤษดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201627-04-201628,066,20019.00ขาย
อัจฉรา นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201627-04-201613,000,00019.00ขาย
อรวรรณ วรนิจวรนิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-2016300,00010.70ขาย
อรวรรณ วรนิจวรนิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-2016828,50010.63ขาย
อรวรรณ วรนิจวรนิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201605-07-2016175,60010.80ขาย
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์เปาวรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-09-201708-09-20172,00010.00ซื้อ
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์เปาวรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-09-201714-09-20173,70010.90ขาย
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201809-03-2018140,0009.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201809-03-201820,0009.45ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-201817,3009.70ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201814-03-201820,00010.00ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-201870,0009.90ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201821-03-201850,0009.70ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201822-03-201815,0009.85ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201822-03-201810,0009.95ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201823-03-201820,0009.65ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201826-03-201860,0009.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201802-04-201815,0009.35ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201803-04-201820,0009.05ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201803-04-201824,0009.10ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201803-04-20186,0009.15ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201804-04-201810,0008.65ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201804-04-201820,0008.75ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201804-04-201820,0009.10ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201805-04-201820,0008.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201805-04-201820,0008.50ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201809-04-201810,0008.20ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201809-04-201820,0008.25ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201809-04-201810,0008.30ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201810-04-201850,0007.80ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201810-04-201850,0007.95ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201814-05-201850,0007.65ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201814-05-201844,9007.70ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201814-05-201820,0007.85ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201814-05-201820,0008.00ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201820,0007.80ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201820,0007.85ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201830,0007.90ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201820,0007.95ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201816-05-201835,0007.85ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201816-05-201820,0007.90ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201816-05-201810,0007.95ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201825-05-201840,0008.05ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201825-05-201820,0008.15ซื้อ
ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดาบัณฑิตกฤษดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201825-05-2018150,0008.10ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201831-05-201820,0007.75ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201801-06-201820,0007.50ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201801-06-201850,0007.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201804-06-2018130,0007.05ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201804-06-201820,0007.10ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201804-06-201850,0007.15ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201805-06-201850,0006.90ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201805-06-201830,0007.00ซื้อ
ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดาบัณฑิตกฤษดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201830-05-201898,3007.96ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201814-06-201820,0007.25ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201814,0006.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-2018300,0006.60ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201820-06-201850,0006.75ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201821-06-201850,0006.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201825-06-201830,0006.50ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201825-06-201840,0006.55ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201825-06-201850,0006.60ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201826-06-201880,0006.40ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201805-07-201820,0006.30ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201805-07-20185,0006.25ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญานิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201814-08-201820,0006.95ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3