K 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ K “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-20151,990,0006.34ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-201550,0006.34ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201525-12-2015300,0006.40ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-2016200,0006.33ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-201650,0006.30ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-2016100,0006.20ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-20165,0005.95ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201607-01-2016100,0006.20ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-201650,0006.10ซื้อ
ชำนาญ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201615-01-201610,000,0000.00โอนออก
ชำนาญ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201615-01-201610,000,0000.00รับโอน
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201650,0005.99ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201615-01-2016100,0005.95ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201626-01-201654,4005.88ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201609-03-201650,0005.50ซื้อ
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201624-03-201650,0005.60ขาย
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201617-05-201620,0005.05ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201627-05-201660,0004.88ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201630-05-201615,0004.86ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201631-05-201669,9004.81ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201602-06-201650,0004.71ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201603-06-201620,0004.40ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201624-06-201630,0004.72ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201603-08-20161,400,0005.70ซื้อ
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201603-08-20162,000,0005.70ขาย
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-08-201603-08-2016600,0005.70ซื้อ
ธีรธัช โปษยานนท์โปษยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201616-08-20161005.90ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201612-09-20161,000,0005.00ซื้อ
บัญชา ลิ้มวรรัตน์ลิ้มวรรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201612-09-20161,000,0005.00ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201720-01-2017100,0005.00ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201724-01-2017100,0004.99ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201725-01-2017300,0005.06ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201726-01-2017100,0005.01ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201702-02-201760,0005.05ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201703-02-2017510,0005.34ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201706-02-201760,0005.62ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201708-02-201740,0005.60ขาย
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201720-02-20175,000,0006.30ขาย
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-20188,300,0003.00ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201720-03-201730,0005.66ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201721-03-201724,8005.68ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-2017180,0005.85ขาย
ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคลศรีบัณฑิตมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201724-03-2017510,0006.00ขาย
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201724-04-201722,0006.80ขาย
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201715-05-2017100,0005.35ซื้อ
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201707-11-20173,000,0000.00โอนออก
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201707-11-20173,000,0000.00รับโอน
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201719-12-20173,0004.71ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201821-02-20184,000,0000.00โอนออก
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201823-02-201810,0005.10ซื้อ
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201830-03-2018160,2004.72ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201815-05-2018200,0003.45ซื้อ
ธีระพร วีระถาวรวีระถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201816-05-201830,0003.22ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-201840,5003.17ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201830-05-20181,8003.17ซื้อ
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201806-06-20181,700,0003.00ขาย
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-201824,3003.16ซื้อ
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-2018311,0003.10ขาย
ดำรงค์ วงษ์ประยูรวงษ์ประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201819-06-2018186,9003.01ขาย
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์พิเศษสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201857,0002.83ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3