MATCH 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MATCH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201326-02-201320,4005.50ขาย
อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์กิตติวัฒนานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201326-02-2013100,0005.41ขาย
อรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์กิตติวัฒนานุเคราะห์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201326-02-201320,0004.05ขาย
ลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201301-03-201320,4004.48ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201325-03-20135,0004.14ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201325-03-201320,0003.00ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201326-03-201312,0004.18ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201326-03-201310,0003.04ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-04-201301-04-201310,0003.09ขาย
ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพศศินมานพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201327-09-20134,350,0000.00โอนออก
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-10-201303-10-201330,0001.37ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201427-02-201410,0002.60ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-02-201427-02-201417,0001.49ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201406-03-201437,0001.50ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201417,4002.82ขาย
วัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์วัฒนถวัลย์วงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-04-201402-04-20146,2501.56ขาย
สมบุญ ชีวสุทธานนท์ชีวสุทธานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201402-04-201491.80ซื้อ
สมบุญ ชีวสุทธานนท์ชีวสุทธานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201402-04-2014292,4001.76ขาย
ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพศศินมานพผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201403-04-20141,2001.75ขาย
ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพศศินมานพผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201404-04-201487,6111.78ขาย
ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพศศินมานพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201410-04-201445,0003.24ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201423-04-2014100,0003.38ขาย
วิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรืองบุญศิริรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201423-04-201487,5003.36ขาย
วิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรืองบุญศิริรุ่งเรืองผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-04-201423-04-2014100,0002.02ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201410-06-201412,0003.38ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201412-06-201410,0003.52ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201422-08-201420,0003.16ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201428-08-201410,0003.10ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201412-11-2014200,0002.73ซื้อ
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-201548,1002.82ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-201520,0002.84ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201524-02-201581,9002.82ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-201550,0002.58ขาย
ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพศศินมานพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201627-05-20166,000,0000.00โอนออก
สมบุญ ชีวสุทธานนท์ชีวสุทธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-2016220,0001.99ซื้อ
สมบุญ ชีวสุทธานนท์ชีวสุทธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-2016220,0001.99ขาย
ณัฐพัสกร จั่นคตจั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-201750,0002.00ขาย
ภูมิชาย วัชรพงศ์วัชรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-20181,0001.91ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3