MATI 4 ( -0.08 -1.87% )

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MATI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปานบัว บุนปานบุนปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-20116,0006.00ขาย
สมหมาย ปาริจฉัตต์ปาริจฉัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-20122,9006.30ซื้อ
ไพโรจน์ ปรีชาปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201209-03-20125,4006.05ซื้อ
สมหมาย ปาริจฉัตต์ปาริจฉัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201223-03-20123,0006.10ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201328-05-20137,0008.00ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานบุตรหุ้นสามัญ01-06-201631-05-201682,6605.00ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201624-06-201619,0005.00ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ04-08-201602-08-20166,0005.60ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201626-10-201630,0005.65ซื้อ
ขรรค์ชัย บุนปานบุนปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201727-04-201736,0006.00ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ04-05-201703-05-20172,0007.00ซื้อ
ฐากูร บุนปานบุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201820-06-20185,0006.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3