MPIC 1 ( 0.04 2.80% )

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MPIC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิรัตน์ อุดมสินวัฒนาอุดมสินวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201208-02-201210,140,0001.59ขาย
เผด็จ หงษ์ฟ้าหงษ์ฟ้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201305-02-2013500,0001.95ขาย
เผด็จ หงษ์ฟ้าหงษ์ฟ้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201302-04-20133,000,0003.51ขาย
เผด็จ หงษ์ฟ้าหงษ์ฟ้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201303-04-2013100,0003.45ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201626-10-201641,0001.48ซื้อ
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017241,0002.18ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3