NINE 4 ( 0.08 2.06% )

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NINE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วงศ์สิริ มิยาจิมิยาจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201303-01-20135,0007.70ขาย
เกษรี กาญจนะวณิชย์กาญจนะวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-201350,0000.00รับโอน
วงศ์สิริ มิยาจิมิยาจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201325-01-20132,0008.10ขาย
วงศ์สิริ มิยาจิมิยาจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201308-03-201310,0000.00รับโอน
วงศ์สิริ มิยาจิมิยาจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201308-03-201310,00017.10ขาย
เกษรี กาญจนะวณิชย์กาญจนะวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-201325,00015.20ขาย
วงศ์สิริ มิยาจิมิยาจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201510-02-20152,0000.00โอนออก
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201524-02-2015400,0489.04ขาย
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201524-02-2015600,0245.25ขาย
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201525-02-2015168,4005.17ขาย
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-20151,136,8008.71ขาย
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นคู่สมรสหุ้นสามัญ27-02-201525-02-201529,7888.69ขาย
สุทธิชัย แซ่หยุ่นแซ่หยุ่นคู่สมรสใบสำคัญแสดง27-02-201525-02-201514,8945.19ขาย
บุญพา แซ่เบ้แซ่เบ้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201619-10-20161001.48ซื้อ
บุญพา แซ่เบ้แซ่เบ้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201619-10-20161001.48ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3