NTV 39 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 20 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NTV “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พรมพันธ์ พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201210,00021.50ขาย
สราวุฒิ สนธิแก้วสนธิแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201506-08-20151,000,0000.00โอนออก
สราวุฒิ สนธิแก้วสนธิแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201506-08-20151,000,0000.00โอนออก
ประพิชญา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201516-10-201519,261,0000.00รับโอน
ปัทมา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201516-10-201519,261,0000.00โอนออก
ปัทมา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201516-10-201536,081,8000.00รับโอน
ลพชัย แก่นรัตนะแก่นรัตนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201516-10-201536,081,8000.00โอนออก
ประพิชญา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201504-11-201530,081,8000.00รับโอน
ปัทมา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201504-11-201530,081,8000.00โอนออก
พร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ศิริพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201530-11-20151,100,0000.00โอนออก
พร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ศิริพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201530-11-20151,100,0000.00โอนออก
พร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ศิริพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201530-11-20151,100,0000.00โอนออก
ปัทมา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201704-07-201720,0000.00รับโอน
ปัทมา พรมมาสพรมมาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201708-09-201720,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3