PSL 16 ( 0.20 1.24% )

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PSL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201120,000013.70ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201110,000013.80ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-20112,000013.80ซื้อ
คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201110,000013.20ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-20111,000013.30ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201105-10-20113,000014.10ซื้อ
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201117-11-2011185,000015.10ขาย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201215-05-201230,000015.20ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-20121,000014.70ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201206-06-20121,000014.40ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201227-08-201210,000013.90ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201229-08-201210,000013.90ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-201210,000013.50ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-20122,000013.50ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201205-09-20121,000013.30ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201207-09-20121,000013.30ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201202-10-20122,000013.20ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-20121,000014.40ขาย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-201330,000016.40ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201308-02-20134,000017.30ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201322-03-20136,000016.00ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201302-08-20131,000015.90ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201329-08-20135,000014.70ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันคู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201326-09-20132,000020.20ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20131,000018.50ซื้อ
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-201315,000021.10ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-20139,000021.25ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201324-12-20133,000021.30ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-201312,000021.20ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201408-01-20145,000019.25ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201413-01-20142,000019.60ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201412-02-201457,100022.20ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันคู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201413-02-20142,000022.50ขาย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201421-02-201481,000022.98ซื้อ
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201410-03-201419,000026.50ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201411-03-20143,000027.75ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201410-04-201457,100027.25ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201415-05-201420,000026.25ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201429-05-20141,000025.25ซื้อ
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201405-06-2014100,000027.50ขาย
สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201422-07-2014106,000021.79ขาย
สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201423-07-201494,000021.70ขาย
สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201401-08-2014200,000023.40ขาย
สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201404-08-2014200,000023.40ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-201420,000026.75ขาย
สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201408-10-2014200,000022.23ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201405-11-20142,000019.85ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201405-11-20142,000019.85ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201428-11-20143,000018.70ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-20148,000015.35ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-201437,000013.80ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201430-12-201410,000013.80ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201508-01-20154,000013.60ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-201530,000013.90ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201504-02-201539,000014.20ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-20155,000013.90ขาย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-2015100,000014.80ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-20152,000014.95ซื้อ
มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201501-04-201512,600,800014.00ขาย
มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201502-04-20151,899,200013.63ขาย
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201502-04-201514,000013.90ซื้อ
กามาล กุมาร ดูกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-201550,000014.00ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-20152,000013.90ขาย
มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-201510,658,994013.90ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201528-04-201555,000013.70ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-201540,000009.24ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-201520,000009.15ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201520-05-201540,000008.95ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201520-05-201510,000008.90ซื้อ
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-20156,000,000008.30ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201504-06-20156,000,000008.45ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201505-06-20156,000,000008.30ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201508-06-20156,000,000008.60ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201509-06-20156,000,000008.65ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201510-06-20156,000,000008.65ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-20154,660,000008.75ขาย
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-20157,353008.90ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201507-07-20156,900004.04ขาย
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-201516,800008.70ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201510-07-201560008.60ขาย
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201510-07-2015100008.65ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201517-07-201521,265003.80ขาย
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-201610,000004.90ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-2016100,000005.00ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20161,500005.40ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201618-04-2016241,600007.57ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201618-05-201650,000005.90ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201610-06-201650,000006.40ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201650,000006.22ซื้อ
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันคู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201621-07-20162,550000.00รับโอน
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201622-08-201650,000006.00ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-201650,000005.85ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201606-09-20164,000005.80ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-2016100,000005.65ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-20162,000005.70ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201650,000005.60ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201623-09-20166,000006.40ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201614-10-201641,200005.45ซื้อ
ชีลาล โกปินาธานโกปินาธานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201709-01-201715,650001.78ขาย
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201750,000010.80ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201721-03-2017100,000011.00ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201722-03-20173,000010.50ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201704-04-201750,000010.40ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201711-04-201780,000010.70ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201711-05-201720,000008.95ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-201720,000009.20ซื้อ
คูชรู คาลี วาเดียคาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-06-201715-06-201736,730001.61ขาย
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-201750,000009.65ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201714-07-201710,000009.40ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201713-09-201745,000010.89ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201713-09-201710,000010.92ซื้อ
คูชรู คาลี วาเดียคาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201725-09-2017525002.93ขาย
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201702-11-20175,000010.30ซื้อ
คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201703-11-201730,000010.40ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201720,000009.85ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-2017100,000009.90ซื้อ
คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201715-11-201730,000009.90ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017175,000009.85ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-20172,000009.80ซื้อ
สตีเฟน โกลาโกลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-20173,000010.40ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-02-201823-02-20186,000013.30ซื้อ
ประชาน มหาลิงกัมมหาลิงกัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201875,000013.30ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201850,000013.30ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201820,000012.30ซื้อ
วิมลวรรณ เจศรีชัยเจศรีชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201825,000012.40ซื้อ
ไจปาล มันสุขานีมันสุขานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-201810,000011.80ซื้อ
สมปรารถนา เทพนภาเพลินเทพนภาเพลินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-201870,000011.76ซื้อ
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-04-201802-04-2018518,800000.43ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-05-201807-05-20181,500,000000.15ขาย
นิชิต้า ชาห์ชาห์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-05-201808-05-2018944,953000.05ขาย
วาสุเดวัน นีลากันตันนีลากันตันคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201806-06-2018500011.50ซื้อ
สมปรารถนา เทพนภาเพลินเทพนภาเพลินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201825,000011.30ซื้อ
สมปรารถนา เทพนภาเพลินเทพนภาเพลินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-201820,000011.30ซื้อ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-2021200,000025.00ขาย
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-08-20219,800,000025.30ขาย
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197028-06-202115,750019.90ขาย
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197024-08-2021200,000024.40ขาย
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197006-09-2021101,900022.40ขาย
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197007-09-2021535,000021.10ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197029-06-20211,000021.00ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197029-06-2021500021.10ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197030-06-20211,000021.30ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197030-06-20211,000021.40ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197030-06-20211,000021.40ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-09-202120,000021.60ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-09-202110,000021.50ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-09-202120,000021.40ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-09-202120,000021.30ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197009-09-202110,000021.30ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-09-202110,000022.50ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-09-202110,000022.60ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-09-202110,000022.70ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197018-11-202110,000015.60ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197019-11-20215,000016.20ขาย
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-05-2021100,000017.28ซื้อ
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021300,000020.15ขาย
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021400,000020.40ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021500020.00ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021500020.10ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021500020.20ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021500020.20ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021500020.30ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021500020.00ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021500020.00ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021500020.10ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021500020.20ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-06-2021200022.30ขาย
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-06-2021200022.10ขาย
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-03-202162,500012.49ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-03-2021161,000012.40ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2021119,500012.11ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-2021100,000011.37ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-2021100,000012.08ขาย
นาย ชีลาล โกปินาธานชีลาลผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197011-01-2021143,500008.70ซื้อ
นาย มินฮาจ ซาฟามินฮาจผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197022-03-202117,500014.13ขาย
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197001-04-202035,000002.88ขาย
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197004-06-2020600,000005.05ขาย
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-202010,000003.62ซื้อ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197013-03-202010,000003.62ซื้อ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197018-03-202030,000002.98ซื้อ
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-01-2020500,000006.75ขาย
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197013-03-202071,000003.98ซื้อ
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197016-03-2020429,000003.85ซื้อ
นาย คูชรู คาลี วาเดียคูชรูผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197020-03-2020100,000003.24ซื้อ
นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่เซบาสเตียนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-202025,000004.20ซื้อ
นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่เซบาสเตียนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-202025,000004.20ซื้อ
นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่เซบาสเตียนผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-03-202050,000003.30ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-02-202045,000005.75ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-02-202040,000005.65ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197019-02-202045,000005.75ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197019-02-202040,000005.65ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-03-202030,000003.28ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197024-03-202035,000002.44ซื้อ
นาย วาสุเดวัน นีลากันตันวาสุเดวันผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197019-03-202050,000002.82ซื้อ
นาย วาสุเดวัน นีลากันตันวาสุเดวันผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197024-03-202050,000002.48ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-11-201950,000007.15ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197012-11-201950,000007.15ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)หุ้นสามัญ01-01-197015-11-201910,000006.65ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197015-11-201910,000006.65ซื้อ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-05-201910,000007.25ซื้อ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมคาลิดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197015-05-201910,000007.25ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-08-201950,000007.70ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197005-08-201950,000007.70ซื้อ
นางสาว วิมลวรรณ เจศรีชัยวิมลวรรณคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจันดร้าเซก้า สีวรามัน เวนกีทารามัน)หุ้นสามัญ01-01-197028-12-2018100,000008.86ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-11-201820,000010.10ซื้อ
นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินสมปรารถนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-12-201880,000009.91ซื้อ
นาย ไจปาล มันสุขานีไจปาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-12-201820,000008.85ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-11-201850,000010.40ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197015-11-201850,000010.40ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (-)หุ้นสามัญ01-01-197016-11-20188,000010.70ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197016-11-20188,000010.70ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)หุ้นสามัญ01-01-197020-12-20187,000010.00ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant)ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197020-12-20187,000010.00ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-201830,000009.40ซื้อ
นาย ประชาน มหาลิงกัมประชานผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197027-12-201830,000009.40ซื้อ
นาย วาสุเดวัน นีลากันตันวาสุเดวันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-12-201840,000008.80ซื้อ
นาย วาสุเดวัน นีลากันตันวาสุเดวันผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197028-12-201840,000008.80ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3