RSP 2 ( -0.06 -3.75% )

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ RSP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ลภัสรดา ชยพลธนกุลชยพลธนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201716-11-201774,0007.05ขาย
พีพิธ เพชรเรือนทองเพชรเรือนทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201710-11-2017110,0007.69ขาย
พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะวงศ์ไพฑูรย์ปิยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201721-12-2017500,0004.90ซื้อ
ไพรัช โพธิ์อุบลโพธิ์อุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201720-12-2017200,0004.78ซื้อ
ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะวงศ์ไพฑูรย์ปิยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201829-12-2017100,0004.98ซื้อ
ไพรัช โพธิ์อุบลโพธิ์อุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201829-01-2018100,0007.15ขาย
นิมิต ศุภรประเสริฐศุภรประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201812-03-2018200,0007.90ขาย
อุดม ตั้งมานะสกุลตั้งมานะสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-2018500,0008.03ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3