SINGER 40 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SINGER “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมพร กิจทวีสินพูนกิจทวีสินพูนผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201220-03-20121,0008.05ซื้อ
สมพร กิจทวีสินพูนกิจทวีสินพูนผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201221-03-20122,0008.20ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201509-09-2015135,00013.90ขาย
ปิยะ พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-201860,0007.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3