SPRC 7 ( -0.20 -2.86% )

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPRC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิลเลียม ลูอีส สโตนลูอีสผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201511-12-201540,0008.55ซื้อ
วิลเลียม ลูอีส สโตนลูอีสผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-201640,0009.90ซื้อ
อังคณา ปัญญาโอภาสปัญญาโอภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-201622,90010.40ขาย
สตีเว่น ลีวิส กิ๊บสันลีวิสผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201709-11-201735,00016.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3