SYNEX 30 ( 0.50 1.71% )

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SYNEX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201130-11-201140,000005.20ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201116-12-201140,000005.45ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201119-12-201140,000005.73ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201222-02-201250,000005.95ขาย
วิสสุต เศรษฐบุตรเศรษฐบุตรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201219-03-201227,500005.80ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201230-03-2012100,000006.19ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201250,000005.14ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201220,000005.05ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201203-12-201211,300005.30ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201204-12-201230,000005.25ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201206-12-201220,000005.50ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-2012100,000005.51ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201211-12-201220,000005.50ขาย
วิสสุต เศรษฐบุตรเศรษฐบุตรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201211-12-201227,500005.50ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201214-12-201228,700005.50ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201220-12-201281,800005.50ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201238,200005.50ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-201350,000005.65ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201314-01-201370,000005.65ขาย
กมลศรี บุญแจ้งบุญแจ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201314-01-2013100,000005.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-201330,000005.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201314-02-201380,000006.01ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201430-05-201450,000002.86ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201406-06-2014100,000002.86ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201408-07-201430,000003.14ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201427-08-201430,000003.08ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-20149,900003.10ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-201520,000003.22ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-201560,000003.68ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201521-05-201520,000004.20ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201517-07-201520,000004.17ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201521-07-201520,000003.94ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-201540,000004.34ขาย
สุธิดา มงคลสุธีมงคลสุธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20151,000,000000.00รับโอน
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201611-05-201620,000004.96ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-201610,000005.23ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201623-05-2016110,000005.55ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-20169,100006.07ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201605-08-201630,000006.10ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-201610,000005.40ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201610,000005.05ซื้อ
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-201630,000006.65ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201711-01-201710,000007.50ขาย
สุวรรณี แซ่ลี่แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201712-01-201710,000007.70ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201725-05-2017160,050012.44ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201726-05-201776,200012.45ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-201720,000012.30ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201721,500012.50ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201731-05-2017173,107012.78ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-2017111,270013.04ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017350,000013.53ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201730-08-2017108,700013.59ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201731-08-2017310,000013.82ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-2017200,030014.25ขาย
อนุชิต บุญญลักษม์บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201827-04-201815,000014.00ขาย
พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลเตยะราชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201809-05-201833,038015.50ขาย
นาย นรัญจ์ พุ่มศิรินรัญจ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-09-20211,500023.50ซื้อ
นาย นรัญจ์ พุ่มศิรินรัญจ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-20211,000024.20ซื้อ
นาย นรัญจ์ พุ่มศิรินรัญจ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-2021500024.50ซื้อ
นาย นรัญจ์ พุ่มศิรินรัญจ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-20201,400014.80ซื้อ
นาย นรัญจ์ พุ่มศิรินรัญจ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-20201,400015.40ขาย
นาย พุฒิพันธ์ เตยะราชกุลพุฒิพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-09-202031,315013.50ขาย
นางสาว สุทัศนี สุขีชนสุทัศนีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-09-20195,000009.45ซื้อ
นางสาว สุทัศนี สุขีชนสุทัศนีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-12-201915,000007.63ซื้อ
นางสาว สุธิดา มงคลสุธีสุธิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-11-201921,300006.80ซื้อ
นางสาว สุทัศนี สุขีชนสุทัศนีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-08-20195,000009.40ซื้อ
นางสาว สุทัศนี สุขีชนสุทัศนีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-08-20191,900009.30ซื้อ
นางสาว สุทัศนี สุขีชนสุทัศนีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-08-20193,100009.30ซื้อ
นาย อนุชิต บุญญลักษม์อนุชิตผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-07-201919,725011.60ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3