T 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ T “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201508-09-20155,000,0000.23ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-09-201511-09-20156,139,0000.09ขาย
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-09-201511-09-20155,148,0000.10ขาย
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-09-201511-09-201521,700,0000.11ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201522-09-201515,000,0000.07ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201523-09-201512,000,0000.07ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-09-201522-09-201515,000,0000.07ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201523-09-201512,000,0000.07ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-201514,000,0000.20ซื้อ
ทรรศิน จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-11-201505-11-20152,559,0000.08ขาย
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201627-05-201610,000,0000.08ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-20165,000,0000.14ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201616-11-201630,000,0000.12ขาย
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-01-201723-01-201728,100,0000.08ขาย
ปัทมกร บูรณสินบูรณสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201731-01-20178,500,0000.17ซื้อ
ปัทมกร บูรณสินบูรณสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201701-02-201715,500,0000.18ซื้อ
ปัทมกร บูรณสินบูรณสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-20172,000,0000.12ซื้อ
ธนเดช มหโภไคยมหโภไคยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-20172,000,0000.12ซื้อ
อุดม ฉัตรศิริกุลฉัตรศิริกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201707-07-20171,000,0000.12ซื้อ
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201730-08-2017200,100,0000.10ซื้อ
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201714-11-2017320,000,0000.05ซื้อ
ประสิทธิ์ จงอัศญากุลจงอัศญากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201804-01-20186,500,0000.05ซื้อ
นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ธนสุวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201816-02-201820,000,0000.05ขาย
นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ธนสุวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201819-02-201823,000,0000.05ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3