TITLE 3 ( -0.02 -0.70% )

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 พฤศจิกายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TITLE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์อุดมวงศ์ทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-20181,660,0005.80ขาย
ประเสริฐ วรรณเจริญวรรณเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-20182,210,0005.80ซื้อ
วิโรจน์ หุตะจูฑะหุตะจูฑะผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-2018550,0005.80ขาย
ดรงค์ หุตะจูฑะหุตะจูฑะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201815-06-20182,340,0005.85ซื้อ
เด่นดนัย หุตะจูฑะหุตะจูฑะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201815-06-20188,200,0005.85ขาย
ประเสริฐ วรรณเจริญวรรณเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201815-06-2018520,0005.85ซื้อ
ศศิพงษ์ ปิ่นแก้วปิ่นแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201815-06-20182,340,0005.85ซื้อ
จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์อุดมวงศ์ทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-2018190,0006.62ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3