TMT 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201108-09-201124,000005.90ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201105-10-201150,000005.10ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201106-10-201116,000005.20ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-201220,000005.20ซื้อ
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201207-02-201210,000000.00โอนออก
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201207-02-201226,100005.50ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201208-02-201273,900005.50ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201220-02-2012120,000005.25ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-2012205,300005.20ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-2012200,000005.10ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201206-06-201245,000005.40ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201207-06-201255,000005.35ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201222-06-201259,900005.50ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201215-08-20121,000,000000.00โอนออก
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201217-09-2012246,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201204-10-201262,850007.15ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-201256,200007.36ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201231-10-201220,000007.60ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201225-12-201230,000008.90ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201307-01-201342,000009.06ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201308-01-201380,000009.24ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-201320,000009.43ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201301-04-201321,600013.80ขาย
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201301-04-201350,000014.00ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201309-04-2013850,000000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201323-04-20132,200013.20ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201324-04-201329,300013.70ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201325-04-201382,400014.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201326-04-201317,600014.40ขาย
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201308-05-2013315,200000.00โอนออก
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-201350,000016.50ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-201329,600016.33ขาย
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-2013300,000016.62ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-2013611,300000.00โอนออก
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201315-05-20135,200014.00ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20141,500,000009.82ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20141,500,000009.82ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20142,000,000009.82ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201417-02-2014300,000011.80ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201403-03-201488,000011.40ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-2015100,000010.50ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-2015250,000010.70ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201527-02-2015250,000009.68ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-20151,000,000000.00โอนออก
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201503-07-20151,300,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201520,000008.80ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201520-10-201510,000009.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201611-02-20162,000,000000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ12-02-201611-02-20162,000,000000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-20161,500,000007.02ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-20164,000,000007.02ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201623-02-2016100,000009.30ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201611-03-20162,000,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201611-03-20162,000,000000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201614-03-201630,200009.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-2016110,000009.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201624-03-201639,800009.15ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201619-04-201662,900010.20ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201620-04-2016100,000010.50ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201621-04-2016100,000010.50ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201627-04-201611,400011.30ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-20161,415,900000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-201611,400010.90ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201605-07-201612,000011.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201608-07-201640,800011.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201606-07-201670,000000.00โอนออก
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201621-11-2016200,000015.07ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201623-11-201650,000015.40ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-2016100,000016.13ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201623-12-20161,000,000000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,000000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,000000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201627-12-20161,000,000000.00โอนออก
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ04-01-201723-12-20161,000,000000.00รับโอน
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ04-01-201726-12-20161,000,000000.00รับโอน
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201722-02-2017273,200018.55ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201723-02-2017100,000018.70ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201728-02-2017250,000018.20ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-2017210,000018.24ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-2017600,000018.23ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-201728,200018.30ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017200,000018.18ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017400,000018.13ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201703-03-2017109,500018.30ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-2017290,000018.20ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-2017221,800018.10ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-2017150,000015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-20174,700015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-20176,000,000000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-20176,000,000000.00รับโอน
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201727-03-201730,000015.20ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201728-04-201750,000014.80ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201805-06-201810,000,000015.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-201750,500013.90ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201718-05-201750,000013.90ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201720,000,000014.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201720,000,000014.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-201720,000,000014.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201725-09-201750,000015.74ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201727-09-201750,000015.70ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201810,000,000015.00ซื้อ
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201716-11-201750,000016.00ซื้อ
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201720-11-201750,000016.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-201860,000015.37ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-201840,000014.98ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201803-04-201810,000015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-201810,000,000015.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201818-06-201810,000,000015.00ขาย
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-202140,000009.98ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-08-202128,000011.12ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-20215,000010.53ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-09-20215,000010.12ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-09-202110,000009.97ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-09-202110,000010.62ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-09-202110,000010.02ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-11-202110,000010.22ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-11-202110,000010.12ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-06-2021177,600010.00ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-06-20211,322,400010.00ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-07-2021749,800010.00ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-20211,750,200009.91ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-09-2021209,100009.95ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-10-2021132,800009.95ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-10-202149,400009.95ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202127,000009.95ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-04-202110,000010.02ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-04-202110,000010.02ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-05-202110,000011.43ซื้อ
นาย คมสัน ธรสารสมบัติคมสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-06-20212,000011.63ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-04-202130,000009.75ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-05-202110,000011.82ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-06-20215,500010.89ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-06-20214,500010.23ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-06-202110,000,000011.00ขาย
นาย สมศักดิ์ โตมรกุลสมศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-06-202130,000010.20ขาย
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-03-202159,900007.73ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-202110,000008.21ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-03-202125,000009.02ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-03-202115,000008.82ซื้อ
นาย สมศักดิ์ โตมรกุลสมศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-02-202120,000007.30ซื้อ
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-2020155,000004.80ซื้อ
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-11-202037,000005.60ซื้อ
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-12-202041,900005.59ซื้อ
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-12-202018,000005.70ซื้อ
นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เพ็ชรรุ้งผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-12-202033,500005.93ซื้อ
นาย สูรย์ ธรสารสมบัติสูรย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-09-2020175,000004.78ขาย
นาย สูรย์ ธรสารสมบัติสูรย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-12-202033,000005.60ขาย
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-06-202010,000003.51ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-06-202010,000004.11ซื้อ
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-08-20202,000,000004.80ขาย
นาย ไพศาล ธรสารสมบัติไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-08-20202,000,000004.80ขาย
นาย สูรย์ ธรสารสมบัติสูรย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-05-20208,000004.12ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-02-202020,000003.84ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-05-201930,000005.62ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-05-201920,000005.63ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-05-201925,000005.48ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-05-201910,000005.46ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-05-201910,000005.41ซื้อ
นาย ประวาส สันตวะกุลประวาสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-05-20195,000005.61ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3