TNITY 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TNITY “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชาญชัย กงทองลักษณ์กงทองลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201305-03-2013750,0007.47ซื้อ
ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์โกวิทวัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201313-03-2013200,00011.40ซื้อ
ชาญชัย กงทองลักษณ์กงทองลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-2013150,00012.97ซื้อ
ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์โกวิทวัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015300,0006.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3