TOG 4 ( 0.04 0.93% )

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TOG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012160,0003.18ซื้อ
สว่าง ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201225-07-201221,992,2000.00รับโอน
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-2012240,0000.00โอนออก
สาโรจน์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201323-08-20137,8003.28ซื้อ
นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201409-05-201410,0003.93ซื้อ
นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201415-05-201410,0004.74ขาย
โช หลิง เซียะหลิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201405-08-201410,0005.50ซื้อ
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201409-12-201450,0005.94ซื้อ
สว่าง ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201416-12-201410,000,0000.00โอนออก
สาโรจน์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201423-12-20146,750,0000.00โอนออก
บัญชา ยงฤทธิกุลยงฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201424-12-20141,200,4690.00รับโอน
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201510-03-2015100,0000.00โอนออก
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201510-03-2015100,0000.00โอนออก
โช หลิง เซียะหลิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201512-03-201510,0006.65ขาย
นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20162,000,0000.00รับโอน
พรพรรณ โต๊ะตระกูลโต๊ะตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20162,000,0000.00รับโอน
วิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20162,000,0000.00รับโอน
อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20162,000,0000.00รับโอน
สว่าง ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201718-04-20177,8009.30ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3