TTW 12 ( 0.10 0.88% )

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TTW “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัยปัทมมงคลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201107-12-201111,000005.30ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201231-01-2012300,000005.52ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201231-01-2012200,000005.57ซื้อ
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201217-04-2012572,000006.10ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201218-04-2012258,000006.14ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201220-04-2012400,000006.35ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-2012100,000006.20ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201230-04-2012100,000006.50ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201202-05-2012100,000006.60ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201231-08-2012200,000007.45ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพรมริตตนะพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012310,500007.65ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัยปัทมมงคลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012379,000007.65ขาย
สมโพธิ ศรีภูมิศรีภูมิผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012265,000007.65ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพรมริตตนะพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201205-09-201271,800007.55ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพรมริตตนะพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201206-09-2012617,700007.55ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201220-09-2012300,000007.50ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201221-09-2012300,000007.50ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201225-09-2012200,000007.50ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201225-09-2012300,000007.50ขาย
สุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201208-10-2012500,000008.00ขาย
สุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201201-11-2012200,000008.00ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012500,000008.55ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัยปัทมมงคลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012500,000008.50ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัยปัทมมงคลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201214-12-2012277,800009.60ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201224-12-2012397,000009.15ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัยปัทมมงคลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201301-02-2013222,200010.50ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201313-02-2013300,000010.10ซื้อ
ณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201315-02-2013300,000010.10ซื้อ
ณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,000,000000.00โอนออก
ณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,000,000000.00โอนออก
ณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-2013300,000000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201302-04-2013100,000010.80ซื้อ
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201329-05-201360,000011.00ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201326-07-2013459,300010.50ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201326-07-2013700010.60ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201305-08-2013500,000010.80ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201330,000009.95ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201314-10-2013150,000010.20ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201315-10-20131,000,000010.30ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201316-10-201310,000010.10ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201331-10-201320,000010.30ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201306-11-2013150,000010.30ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201325-11-201350,000010.00ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201325-11-201350,000010.10ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201327-11-2013200,000010.00ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201329-11-201350,000010.00ซื้อ
สุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201416-05-2014200,000010.00ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201403-06-201450,000010.70ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญกลิ่นห้าวหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201405-06-201450,000010.70ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201418-06-20148,700011.10ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201423-06-20148,700011.60ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201416-07-2014100,000011.10ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201416-07-201475,000011.20ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014100,000012.60ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201428-07-2014100,000012.00ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201519-06-2015200,000011.10ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201630-12-2015375,000010.60ขาย
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201626-04-201610,200010.30ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201627-04-201680,000010.20ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201627-04-201669,800010.30ซื้อ
ปทิดา ไชยเสนไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201623-06-2016160,000011.00ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016500,000010.20ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201629-11-20161,037,100010.60ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201629-11-2016122,900010.50ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-2016200,000010.60ขาย
สุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201720-11-2017100,000012.50ขาย
สุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ01-12-201730-11-2017200,000012.50ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201818-01-2018200,000013.30ขาย
นาย ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ภาคภูมิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-11-20213,000011.70ขาย
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ปลิวผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-06-2019100,000013.70ขาย
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ปลิวผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-2019100,000013.80ขาย
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ปลิวผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-08-2019300,000013.80ขาย
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ปลิวผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-08-2019200,000013.95ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3