TWPC 6 ( -0.05 -0.89% )

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TWPC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201530-10-20155,714,4900.00รับโอน
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201513-11-20155,714,4900.00โอนออก
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201516-11-2015150,0006.05ซื้อ
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201527-11-2015100,0006.48ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-12-201527-11-201560,0006.42ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201501-12-201520,0006.63ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201502-12-201510,0006.55ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201515-12-201540,0006.53ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201516-12-201550,0006.95ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201602-03-2016117,9006.75ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201602-03-201682,1006.85ซื้อ
เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์เศรษฐการุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201620-04-2016852,2108.19ขาย
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201625-05-20162,000,0007.73ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201626-05-20161,963,8007.68ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201627-05-2016314,7007.70ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201630-05-20161,000,0007.84ซื้อ
กวงจิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201630-06-20163,595,1257.65ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201615-08-201610,377,7827.85ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-2016200,0007.65ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201613-09-20161,980,3007.54ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201614-09-2016626,1007.68ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201615-09-20161,234,5007.80ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201616-09-20162,000,0007.90ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201724-01-2017109,3749.75ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201725-01-2017109,3749.60ซื้อ
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201705-05-2017150,0009.50ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201711-05-2017600,0000.00รับโอน
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201712-05-201720,0009.10ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201731-05-2017500,0009.35ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201730-06-2017250,0009.47ซื้อ
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201721-07-20177,000,0009.52ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201715-08-2017300,0000.00รับโอน
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017300,0000.00รับโอน
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201722-09-201740,0009.80ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201704-10-201720,00010.40ขาย
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201705-10-201720,00010.50ขาย
กวงปิง โฮโฮผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201710-11-2017150,0009.00ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201715-11-201750,0000.00รับโอน
อำนาจ สุขประสงค์ผลสุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201823-02-2018200,00011.43ขาย
เอเรียล พี วีร่าพีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-20181,547,07811.86ขาย
เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์เศรษฐการุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-2018200,00012.55ขาย
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201806-06-2018100,0000.00ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201807-06-201850,0000.00ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201814-08-2018200,0000.00ซื้อ
เรน ฮวา โฮฮวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201815-08-2018100,0000.00ซื้อ
นาย เรน ฮวา โฮเรนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-201894,2000.00ซื้อ
นาย เรน ฮวา โฮเรนผู้รายงานใบแสดงสิทธิ01-01-197021-08-201894,2000.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3