UPA 0 ( 0.01 6.25% )

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UPA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญนำ บุญนำทรัพย์บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201552,8003.62ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201539,5003.64ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201712-06-20172,737,6000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201713-06-2017451,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201714-06-2017859,4000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201715-06-201799,6000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201716-06-2017475,4000.51ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201733,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201720-06-2017930,4000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201722-06-2017133,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-2017748,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201726-06-2017784,4000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201727-06-2017386,4000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-20171,804,7000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201703-07-2017856,5000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-2017879,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201704-07-2017367,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201705-07-2017567,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017440,0000.52ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-2017784,9000.51ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201713-07-2017500,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201730-08-2017425,7000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-2017276,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201705-09-2017655,8000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201724-10-20171,970,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201727-10-2017850,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201701-11-20171,000,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201710-11-2017998,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201715-11-20171,480,0000.50ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017523,6000.51ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-20174,900,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-2017200,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201714-12-2017982,7000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201715-12-20171,486,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201718-12-20171,601,8000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201719-12-2017400,0000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201720-12-2017951,7000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018473,2000.49ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201805-01-20182,322,6000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201808-01-20181,086,6000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201810-01-2018587,8000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201825-01-20181,187,6000.48ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201819-02-20183,264,9000.46ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201820-02-2018531,7000.45ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201821-02-20182,553,6000.44ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201822-02-201850,0000.43ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20181,999,3000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-20181,971,7000.40ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-20183,054,7000.39ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-2018699,7000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201812-03-2018873,4000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-2018691,7000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-20181,026,6000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-2018579,5000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018372,0000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018798,0000.39ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018372,0000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018798,0000.39ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201823-03-2018104,4000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-2018471,5000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201803-04-2018453,6000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018332,9000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201809-04-2018630,0000.36ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-2018424,2000.36ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201811-04-2018507,0000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201812-04-2018745,9000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201817-04-2018292,6000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201820-04-2018251,2000.37ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201824-04-2018715,4000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201825-04-2018655,3000.38ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-2018146,1000.45ซื้อ
อุปกิต ปาจรียางกูรปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-2018994,1000.48ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3