YCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ YCI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระสุวรรณโพธิพระคู่สมรสหุ้นสามัญ12-05-201407-05-201418,10012.98ซื้อ
ชาร์ล ลาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201505-11-2015221,8000.00โอนออก
สเตเฟ่น ลาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201505-11-2015221,8000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3