ZMICO 1 ( 0.01 1.75% )

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ZMICO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-2012738,0880.00โอนออก
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลนวิลเลี่ยมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201214-11-2012115,4001.45ขาย
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลนวิลเลี่ยมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201215-11-2012225,6401.45ขาย
เคนเน็ท คิน ฮิง แลมคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201312-04-20135,618,1701.90ขาย
เบอร์นาร์ด พูลีโอ้พูลีโอ้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201312-04-20132,634,9991.90ขาย
ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติวัฒนพงศ์ชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013620,2972.00ขาย
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลนวิลเลี่ยมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201411-03-20149,1001.44ซื้อ
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201410-11-20142,400,0001.66ขาย
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014341,7001.65ขาย
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201408-12-20141,259,1001.64ขาย
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-2014500,0001.62ขาย
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-20141,032,0001.56ซื้อ
ชาคริต สกุลกริชสกุลกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20141,500,0001.52ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-2016140,8001.15ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201603-11-2016100,1001.27ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201614-11-2016100,0001.25ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-2016100,0001.27ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-2016100,0001.27ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201625-11-2016100,0001.27ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201629-11-2016200,0001.28ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-2016100,0001.46ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017908,4001.41ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201706-03-2017400,0001.42ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-2017474,4001.39ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-2017600,0001.28ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201720-03-20171,000,0001.29ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-2017800,0001.30ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201705-05-2017200,0001.38ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201709-05-2017400,0001.39ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201711-05-2017200,0001.38ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201714-11-20171,000,0001.24ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201811-05-20181,770,6001.10ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201814-05-2018550,0001.11ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-2018200,0001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201815-05-2018212,6001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201816-05-2018200,0001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201818-05-2018500,0001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201821-05-2018250,0001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-2018500,0001.13ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201823-05-2018200,0001.14ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201824-05-2018200,0001.15ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-2018779,5001.15ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201828-05-2018452,0001.15ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201806-06-2018445,7001.14ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201811-06-2018400,0001.12ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-2018700,0001.10ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-2018200,0001.09ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-2018300,0001.09ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3