12/11/2014 01:03

อยากลองเล่นหุ้นดูค่ะ อายุ 35 ผ่อนบ้าน( 17,000) + ลูก 3 แม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ เงินเดือนตอนนี้ 15,000 มีงานพิเศษบ้างเล็กน้อย สิ้นเดือนรับ 20,000 ถ้าฝากเดือนละ 500 บาท ยังพอกัดฟันทนอยากสร้างฐานะเพื่อลูก ลงทุนตัวไหนดีคะ ไม่มีประสบการณ์เลยรบกวนแนะนำด้วยค่ะ

ตอบ เป็นคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีครับ เงิน 500 บาท ต่อเดือนอาจจะยังไม่มากพอที่จะลงทุนได้ครับแต่ถ้าสัก 1000 บาทผมแนะนำให้ขยับไปลงกองทุนดีกว่า เหมาะกับคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำพัง อาจไม่มีเวลามาศึกษาเพิ่มเติมครับ

ยกตัวอย่าง กองทุนของบัวหลวงชื่อว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล ได้การันตีจาก Morning Star 5 ดาว ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 15% และ ลงทุนได้ขั้นต่ำ 1000 บาทตอบโจทย์ได้พอดีเลยครับหรือไม่ก็กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม


ลองสอบถามดูนะครับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2674-6488 แฟกซ์ 0-2679-5996
แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3