SPCG 19 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

21/11/2015 00:15

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานวันบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดขึ้นในงาน SET in the city กรุงเทพมหานคร 2015 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ มอบหมายให้ นางสาวสุวพร ศิริคุณ นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง และ นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ของ บมจ. เอสพีซีจี ประจำไตรมาสที่ 3/2558 จากงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,713.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 2,991.1 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมจำนวน 1,923.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,205.2 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 1.842 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าครบทั้งหมด 36 โครงการ ทั้งนี้คิดเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 457 ล้านบาท และคาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ของประเทศไทยในอนาคต ภายใต้แบรนด์ SPR Solar Roof ผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านโดยมีการรับประกันค่าพลังงานที่ผลิตได้ รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย อีกทั้งรัฐบาลยังให้การส่งเสริมสำหรับธุรกิจที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้การสนับสนุนของ BOI ตลอดจนมีเครื่องมือทางการเงินสำหรับสนับสนุนธุรกิจโซล่ารูฟภายใต้การจัดตั้งบริษัท เอสพีซีจี ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีความสนใจในการติดตั้ง SPR Solar Roof

สำหรับแผนการร่วมทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) บริษัทได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tottori Yanago Project ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระยะยาวเป็นเวลา 20 ปี กับผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff (FIT) โดยตั้งเป้าหมายสำหรับโครงการแรกที่จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2560 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสนใจลงทุนโครงการโซล่าฟาร์มในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา ฯลฯ
เรียงจากซ้ายไปขวา

1. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ 2. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง

3. นางสาวสุวพร ศิริคุณ 4. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

5. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ 6. ดร.อลิษา กุญชรยาคง

7. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง 8. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิชแสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3