CPALL 65 ( -0.50 -0.77% )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 มีนาคม 2564

หุ้นที่ถืออยู่ตอนนี้ควรขายเก็บกำไรไว้หรือถือไว้ดีคะแล้วเก็บเพิ่ม

01/03/2020 15:36

ตอนนี้กำไรจากราคาลดลงไปหลายบาทแล้ว..ขายยังทันไม๊คะ..ช่วยด้วยคะ

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3