07/05/2013 16:10

'INTUCH' ตัวเต็งเข้า MSCI พื้นฐานแกร่งรับอานิสงส์3G
จับตาโผหุ้นเข้าคำนวณ MSCI ช็อปดักทางก่อนประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม กูรูชู 3 ตัวเต็ง INTUCH

-HMPRO-TRUE ชี้ชัด INTUCH เด่นอัพไซด์สูง พื้นฐานแกร่งรับอานิสงส์ 3G และประมูลทีวีดิจิตอล แถมปัน
ผลล่อใจคุ้มค่าเงินลงทุน ประเมินเป้าหมายเหมาะสม 106.09 บาท

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3