เงินปันผล ปีล่าสุด 2011 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล ปีล่าสุด 2011 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล ปี 2011 ตอนนี้ผมได้ทำการอัพเดทให้สามารถตรวจสอบข้อมูลกันได้แล้วที่
http://www.panphol.com/data/index.php?section=dividend
LANNA 2011-03-02 2011-03-14 2011-05-04 เงินปันผล 0.55 4.31 2010-07-01 | 2010-12-31
DRACO 2011-03-01 2011-03-14 2011-05-20 เงินปันผล 0.17 3.51 2010-01-01 | 2010-12-31