เครดิต ภาษี เงินปันผล 1 แสน ได้คืน 3 หมื่น 5

เครดิต ภาษี เงินปันผล 1 แสน ได้คืน 3 หมื่น 5

Cash_Flow_Budgeting

เครดิตภาษีเงินปันผล เป็นเงินภาษีที่รัฐหักจากบริษัทจดทะเบียน ที่เราเป็นเจ้าของ ฉะนั้นเราในฐานะผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วทำไมจึงต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รายได้ 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม
รายได้ 150,001-300,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 10% ปรับใหม่เป็นเสียภาษี 5%
รายได้ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% ตามเดิม
รายได้ 500,001-750,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 20% ปรับใหม่เป็นเสียภาษี 15%
รายได้ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ตามเดิม
รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 30% ปรับใหม่เป็นเสียภาษี 25%
รายได้ 2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% ตามเดิม
รายได้ตั้งแต่ 4,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 37% ปรับใหม่เป็นเสียภาษี 35%

ผมได้สอบถามไปทาง กรมสรรพากร ได้เรื่องว่า หากเราจะนำเงินปันผลมาลดหย่อนนั้นสามารถเอามาได้ ทุกจำนวนไม่มีจำกัด ฉะนั้นจึงขอ ยกตัวอย่างรายได้จากปันผล 100,000 บาท

การจะได้ปันผล 100,000 บาทจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดหวังที่ปันผล 10% จะต้องมีเงินต้นประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งผมได้นำเสนอไปก่อนหน้าแล้ว เงินเดือน 15,000 เก็บลงทุนไงให้ รวยระเบิด

100,000 จะโดนหัก ณ ที่จ่ายก่อน 10% โดนไปละ 10,000
และ ภาษีที่เค้าหักนิติอีก 20% เรตปี 2556 ก็ 1/4 คือ 25,000 รวม 35,000 บาท

ฉะนั้นรายได้ 100,000 บาทไม่เสียภาษี
ขั้นแรก 0% ไม่เสีย = 0
สรุปได้คืนทั้งหมด รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 135,000 บาท


และ หากได้รับเงินปันผล 200,000 บาท จะโดนหัก ณ ที่จ่ายก่อน 10% โดนไปละ 20,000
และ ภาษีที่เค้าหักนิติอีก 20% เรตปี 2556 ก็ 1/4 คือ 50,000 รวม 70,000 บาท
ขั้นแรก 0% ไม่เสีย = 0
ขั้นสอง 5% ยอด 50,000= 2,500 บาท
สรุปได้คืน 70,000-2,500 = 67,500 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 267,500 บาท

ข้อมูลทั้งหมด บนสมุติฐานว่า ไม่รายได้จากอะไรเลย ซึ่งเป็นไปได้ว่านั่นคือ “อิสรภาพทางการเงิน”