หุ้นพื้นฐานดี คือ อะไร

ความหมายสั้นๆ คือ หุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง เมื่อลงทุนในระยะยาวมีโอกาสให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

หุ้นที่มักเป็นตัวเลือกของนักลงทุนที่อยู่ในห้องสมาชิกหุ้นปันผล คือ AOT BGH CPALL CPN HMPRO MINT 
แต่หุ้นที่กล่าวมา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าราคายังน่าลงทุนหรือราคาได้สะท้อนความคาดหวังในอนาคตแล้ว

นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กำไรในอนาคตของหุ้นกลุ่มนี้ไว้แล้ว
เราจะนำมาคำนวณราคาเหมาะสมด้วยค่า P/E
ราคาเหมาะสม = EPS คาดการณ์ x P/E กลาง

คอลัมน์ A ชื่อหุ้น
คอลัมน์ B-D คาดการณ์กำไรของปี57,58,59
คอลัมน์ E-M ค่า P/E ย้อนหลัง 9 ปี เรียงจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ N ค่า P/E กลางที่เลือกมาใช้คำนวณ
คอลัมน์ O ราคาเหมาะสมปี57 [ O = B x N ]
คอลัมน์ P ราคาเหมาะสมปี58 [ P = C x N ]
คอลัมน์ Q ราคาเหมาะสมปี59 [ Q = D x N ]
คอลัมน์ R-T คาดการณ์ปันผลจากกำไรในปี57,58,59
คอลัมน์ U ราคาปัจจุบัน วันที่ 29 ม.ค. 2558
คอลัมน์ V Upside ส่วนต่าง + ปันผล ของปี58 (หน่วย บาท) [ V = P – U + R + S ]
คอลัมน์ W Upside ส่วนต่าง + ปันผล ของปี58 (หน่วย %) [ W = V x 100% / U ]
คอลัมน์ X Upside ส่วนต่าง + ปันผล ของปี59 (หน่วย บาท) [ X = Q – U + R + S + T ]
คอลัมน์ Y Upside ส่วนต่าง + ปันผล ของปี58 (หน่วย %) [ Y = X x 100% / U ]

สรุป

1. ในระดับราคาปัจจุบัน เราสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมได้ ดังนี้
ถ้าลงทุนระยะเวลา 1 ปีกว่า จนถึง พ.ค. 59 เพื่อรับปันผลปี58 ด้วย
อันดับที่น่าลงทุนมากที่สุด 1. CPN (Upside 21%) 2. CPALL (Upside 16%) อ้างอิงผลจากคอลัมน์ W
ถ้าลงทุนระยะเวลา 2 ปีกว่า จนถึง พ.ค. 60 เพื่อรับปันผลปี59 ด้วย
อันดับที่น่าลงทุนมากที่สุด 1. CPALL (Upside 47%) 2. CPN (Upside 34%) อ้างอิงผลจากคอลัมน์ Y

2. หากว่าเลือกลงทุนแล้ว ต้องติดตามผลเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ดูจากกำไรว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่
ถ้าแนวโน้มเป็นไปตามเป้า ราคาหุ้นย่อมสะท้อนราคาเหมาะสมที่คาดการณ์ไว้
ถ้าแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้า อยากจะต้องมีการคำนวณราคาเหมาะสมใหม่ และปรับการลงทุนถ้าจำเป็น

3. ในกรณีที่ราคาถึงเป้าหมายก่อนเวลา สามารถตัดสินที่จะถือต่อ หรือ ขายเพื่อไปลงทุนหุ้นที่มี Upside มากกว่าได้

4. คุณแอบรักไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย 😀