MINT Q1/58 ประกาศงบ กำไรเพิ่มขึ้น YoY% = 51.88% คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น

** ข้อสังเกตุ *

จากการประกาศงบการเงินที่ผ่านมา MINT มีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 51.88% แต่ลองถอดตัวเลขบางตัวออกแล้ว เติบโตจริง 4% เท่านั้น

รายได้

รายได้ส่วนที่น่าสังเกตุคือ รายได้อื่นๆ ที่มากถึง 778 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้มาจากการที่บริษัทเองได้เข้าซื้อโรงแรมได้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทจึงมีผลให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมออกมาเป็นจำนวนเงิน 680 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้ไม่มีต้นทุนจึงถือว่าเป็นกำไรของบริษัทเพรียวๆ

หากตัดตัวเลขนี้ออกไปบริษัทแจ้งกำไรไว้ที่ 2,156.820 ล้านบาท นำมาลบกับรายได้จากการประเมินค่ายุตธรรมออกไป 680 ล้านบาทจะเหลือกำไรจริงอยู่ 1476 ล้านบท ซึ่งคิดเป็นการเติบโตจากไตรมาส 1/57 เท่ากับ 4%

กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่าค่ายุติธรรม

กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่าค่ายุติธรรม

 

สังเกตุจากรูด้านบนจะเห็นค่า กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ประมาณ 680 ล้าน กำไรขั้นต้น/รายได้ และ ค่าใช้จ่าย / รายได้ ไม่มีปัญหาอะไรครับยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่สม่ำเสมอดีมาก

** ควรระวัง !! การประเมินราคาที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับ MINT คือ การหากำไรเพื่อมาคำนวณราคาที่เหมาะสม หากเอากำไรที่ตัดมูลค่ายุติธรรมออกแล้ว จะเท่ากับ 1,476 ล้านบาท High Season ของกำไรจะอยู่ในช่วง Q1 และ Q4 ส่วน Q2 และ Q3 ตัวเลขกำไรจะเป็น 35% ของ High Season ซึ่งเท่ากับ Q2 และ Q3 = 516.6 ล้านบาท (ปัดเป็น 516 ล้านบาท / หุ้นทั้งหมด 4402 ล้านหุ้น = 0.12 บาทต่อหุ้น)

ราคาที่เหมาะสม ตัด และ ไม่ตัดค่ามูลค่ายุติธรรมออก

** ข้อมูลสำคัญมาก!! ล็อคอินก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถอ่านได้

 ล็อคอินเพื่ออ่าน

บทวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร ช้อนหุ้นเด็ด เน้นวิถีลงทุนอย่างยั่งยืน  รุ่นที่ 32 จัด 23 พ.ค. นี้ สำรองที่นั่งโทร 081-689-3750

งบกำไรขาดทุน หุ้น MINT Q1/2558

 

โอกาสของ MINT

กลุ่ม MINT มีการเพิ่มการลงทุนในโรงแรมต่างประเทศมากขึ้นที่ผ่านมามีการจ่ายเงินไปมากกว่า 5,000 ล้านเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมมีทั้งควบรวมเป็นบริษัทย่อย และ ร่วมทุนด้วย % การถือครองหุ้นที่แตกต่างกัน

เข้าไปดูธรุกิจของกลุ่ม SUN ที่ MINT ซื้อได้ที่ Sun International

ธุรกิจโรงแรม เติบโต 18.66% คิดเป็น 39% จากเดิมเป็นเพียง 35% ของรายได้รวมทั้งหมด
ธุรกิจอาหาร เติบโต 5.16% คิดเป็น 37% จากเดิมมี 39% ของรายได้รวมทั้งหมด

ทิศทางการเติบโตของ Mint อาจต้องฝากไว้ที่ธุรกิจท่องเที่ยว และ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่น่าจะเป็นหัวหอกสำคัญในการเติบโตในอนาคต