ความรู้ เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในการลงทุน

ความรู้ เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในการลงทุน

เป็นคำพูดที่ดูแรง แต่ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านต้องย้อนกลับมาดูตัวเอง ความเป็นจริงแล้วความรู้ที่มีอยู่นั้นสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนหรือไม่ ? !!!

(เพิ่มเติม…)