TCAP กำไรไตรมาส 3 พุ่งกว่า 30% “โตต่อเนื่อง”

TCAP กำไรไตรมาส 3 พุ่งกว่า 30% “โตต่อเนื่อง”

ภาพฐานกำไรตั้งแต่ปี 2544 คำว่า “โตต่อเนื่อง” ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงสำหรับ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม จะไม่เอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อมากเท่าไหร่นัก แต่ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ TCAP ยังสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 3 นี้ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เท่ากับ 2,472 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 30.17%QoQ และ 32.19%YoY ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติสูงที่สุดเป็นประวัติการอีกด้วย อันเป็นผลมาจากความสาเร็จในการดําเนินกลยุทธ์ของธนาคารธนชาต โดยยึดลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ทำให้
ธนาคารธนชาต มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

TCAP เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจทางการเงิน และ ธุรกิจสนับสนุน โดยสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจาก ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีส ซึ่งมีบริษัทของ TBANK ที่นักลงทุนคุ้นกันเป็นอย่างดีอย่างเช่น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI) 

TBANK เคยผ่านการรวมกิจการมาแล้ว เมื่อสมัยปี 2553 เป็นผู้ชนะการประมูล ซื้อหุ้น ธนาคารนครหลวงไทย และได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธนาคาร จนกระทั่งปัจจุบันดีลครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งจากข่าวใหญ่ที่สุดในรอบปีของกลุ่มธนาคาร เมื่อกลุ่มธนชาต และ TMB ตัดสินใจรวมกิจการกันระหว่าง ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK กับ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB โดย TCAP ขายหุ้น TBANK ที่ถืออยู่ทั้งหมด 50.96% ให้กับ TMB และ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB แทนเพื่อถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 20% เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพของธนาคารภายหลังรวมกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

สัดส่วนการให้สินเชื่อ (ร้อยละ)

จากกราฟแท่งข้างต้นจะเห็นว่า รวมเงินให้สินเชื่อมีการเติบโตทุกไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญการให้บริการสินเชื่อเพื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่ TBANK เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดนี้มายาวนาน 

ในขณะที่ NPL Ratio ของ บริษัทสามารถรักษาไว้อยู่ในระดับต่ำมายาวนานหลายไตรมาสติดต่อกัน และ มีอัตราส่วนสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์ธปท.สูงถึง 138.86%ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่อ่อนไหวก็ตาม

อย่างที่นักลงทุนหลายท่านทราบต้นทุนดอกเบี้ยถือเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า หากมีต้นทุนที่ดีแล้วจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น TMB เองก็มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก  เน้นกลยทุธ์ใช้เงินฝากเป็นตัวนำ ส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนี้ TMB ยังมีแนวโน้มเงินฝากขยายเติบโตต่อเนื่องหนุนโดย เงินฝาก TMB All Free (+5.1%YTD),MESave(+3.0%YTD)และเงินฝาก No-Fixed (+2.6%YTD) โดยเมื่อเร็วๆนี้ TMB เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ featureใหม่ของ TMB All Free ชื่อว่า “PAY WITH WOW”เป็นการตอกย้ำเป้าหมายของธนาคารในการเป็นผู้นำตลาดด้านธุรกรรมทางการเงิน ด้วยความเก่งของทั้ง 2 ธนาคารที่มารวมกันจะทำให้ธนาคารใหม่มีต้นทุนการทำธุรกิจที่ต่ำลง

หลังจากการรวมกิจการครั้งนี้ TCAP จะมีสภาพคล่องเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ราคาปิด ณ วันที่ 25/10/2562 เท่ากับ 52.50 จะได้ประมาณ 95 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.15% ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว) นอกจากนั้นยังจ่ายปันผลพิเศษอีกในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น (ที่ราคา 52.5 คิดเป็น YIELD ได้มากกว่า 7% ถ้ารวมกับที่จ่ายปกติน่าจะได้ถึง 13%  (!ข้อควรระวังปันผลพิเศษอาจไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต) ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ภายหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ TCAP จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ธนาคารใหม่ (ทหารไทยธนชาต) ไม่ต่ำกว่า 20% โดยปัจจุบัน TMB มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรกคือ กระทรวงการคลัง 25.92% และ ING BANK N.V. 25.02%

โดย TMB ในไตรมาส 3 นี้จะเห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ (PPOP) อยู่ที่ 5,984 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ้น 26.8% QoQ แต่ลดลง 63.5%YoY สาเหตุที่กำไรลดลงเกิดจากปีก่อนหน้ามีการรรับรู้กำไรจากการขายหุ้น บลจ. ทหารไทย แต่ถ้าหากไม่นับรวมกำไรพิเศษในปีก่อนหน้า ไตรมาส 3 ปี 2562 นี้ TMB มีกำไรก่อนหักสำรองฯ เพิ่มขึ้นมากถึง 31.5%YoY  ซึ่งหลังจากการรวมกิจการระหว่าง TMB และ TBANK สิ้นสุดลงจะส่งผลให้ขนาดของกิจการจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

 

ภาพการจ่ายเงินปันผล 10 ปีย้อนหลัง ของ TCAP (ครึ่งปีหลังใช้สมมุติฐานเท่าปีก่อน)

มองในมุมปันผล YIELD เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาของ TCAP จะอยู่ที่ประมาณ 4.5% จากราคาหุ้น ช่วงเวลานั้นๆ ลองคำนวณคร่าวๆ ถ้าหากเราอยากได้ YIELD สัก 5% ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา นับเฉพาะปันผลปกติช่วงครึ่งปีแรกจ่ายแล้ว 1.2 บาทต่อหุ้น บวกกับครึ่งปีหลังของปีก่อนหน้าที่ 1.6 บาทต่อหุ้น (สมมุติฐานว่ากำไรครึ่งปีหลังไม่ต่างจากเดิมซึ่งในไตรมาส 3 ตัวเลขกำไรที่ออกมาก็พอจะคาดได้ว่า ครึ่งปีหลังกำไรอย่างแย่สุดน่าจะเท่าเดิมหรือมากกว่านิดหน่อย ) จะได้ปันผลคาดการณ์รวม 2.8 บาทต่อหุ้น เมื่อคำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 25/10/2562 เท่ากับ 52.50 จะได้ YIELD ประมาณ 5.3% มากกว่า YIELD เฉลี่ยอยู่ประมาณ 0.8%  โดยตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงการคาดการณ์บนสมมุติฐานข้างต้น และ ยังไม่รวมผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมกิจการแล้ว

ส่งผลให้ TCAP ยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการ และปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ซึ่งภาพหลังการรวมธนาคารแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และ ตอบโจทย์ใหักับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดย TCAP ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จะสามารถรับรู้ประโยชน์จากการรวมกิจการนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลให้ TCAP ยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการ และปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Related Articles

TCAP กำไรไตรมาส 3 พุ่งกว่า 30% “โตต่อเนื่อง”

ภาพฐานกำไรตั้งแต่ปี 2544 คำว่า “โตต่อเนื่อง” ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงสำหรับ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม จะไม่เอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อมากเท่าไหร่นัก แต่ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ TCAP ยังสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หุ้นเด่นวันนี้ | 10 อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน มิถุนายน 2563

10 อันดับหุ้นปันผล หุ้นเด่นวันนี้ ค้ดเลือกจากบริษัทที่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง และ มีอัตราการจ่ายปันผลตอบแทนสูงกว่า 5% ขึ้นไป โดยวิธีการคำนวณ Dividend Valuation Matrix ในการคาดการณ์ ปันผลที่จะได้รับในช่วง 1 ปี 🐯 https://youtu.be/n-2x0cJmQVo หุ้นเด่นวันนี้...

Finansia HERO คำสั่งอัจฉริยะ ลองด่วน!

“Finansia HERO ยอดมนุษย์นักวิเคราะห์หุ้น นวัตกรรมสุดล้ำ พร้อมคำสั่งอัจฉริยะ Conditional Order มากกว่า 10 แบบ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ลองด่วน!”


ลงทุนหุ้น 5000 บาทแรก ซื้อตัวไหนให้ประทับใจ

ลงทุนหุ้น 5000 บาทแรก ซื้อตัวไหนให้ประทับใจ

ทุนก้อนแรกสำหรับมือใหม่ ผมอยากให้จ่ายเป็นค่ายกครู ซื้อเอาตามอารมณ์เป็นหลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างซื่อตรงกับจิตใต้สำนึก แต่ว่าถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรู้สึกสนุกกับการลงทุนในหุ้นผมมีวิธีเจ๋งๆ มาแนะนำครับ
(เพิ่มเติม…)

พอร์ตเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง อัพเดท รุ่น 4-7

พอร์ตเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง อัพเดท รุ่น 4-7

อัพเดทพอร์ตรอบนี้ตัด รุ่น 1-3 ออกเนื่องจากครบรอบ 1 ปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ไปเรียบร้อยแล้ว และ ระหว่างทางควรมีการปรับพอร์ตด้วย เพื่อขายทำกำไรและรับปันผล ดูผลกำไรขาดทุน อัพเดทผลตอบแทนก่อนหน้านี้ คลิกที่นี่   (เพิ่มเติม…)

พอร์ตเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง อัพเดททั้ง 4 รุ่น

พอร์ตเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง อัพเดททั้ง 4 รุ่น

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2557   ,  26 พฤษภาคม 2557 ,  28 มิถุนายน 2557  ,  30 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ทางหุ้นปันผล แนะนำวิธีการหาบริษัทที่น่าลงทุน โดยเน้นเฉพาะด้านการหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูง  และ มีความเสี่ยงที่ต่ำ ในแบบที่ซื้อแล้ววางใจได้ว่า จะกำไรมากกว่าขาดทุน     ได้รับความสนใจมาก และ ถึงกระนั้นสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่า ผลตอบแทนโดยรวมที่ได้รับจากพอร์ตนั้นถึงแม้จะไม่โดดเด่น แต่ปลอดภัยหายห่วง แถมพ่วงด้วยเงินปันผลกลับมาอีกด้วย สนใจเข้าอบรมเรียนเชิญวันที่ 2  พฤศจิกายน 2557 นี้ ติดต่อ คุณ นุ้ย โทร 081-689-3750 ได้เลยนะครับ
(เพิ่มเติม…)

ผลตอบแทน หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง

ผลตอบแทน หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางหุ้นปันผล เปิดหลักสูตรใหม่ แนะนำวิธีการหาบริษัทที่น่าลงทุน โดยเน้นเฉพาะด้านการหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูง  และ มีความเสี่ยงที่ต่ำ ในแบบที่ซื้อแล้ววางใจได้ว่า จะกำไรมากกว่าขาดทุน     ได้รับความสนใจมาก และ ถึงกระนั้นสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่า ผลตอบแทนโดยรวมที่ได้รับจากพอร์ตนั้นถึงแม้จะไม่โดดเด่น แต่ปลอดภัยหายห่วง แถมพ่วงด้วยเงินปันผลกลับมาอีกด้วย สนใจเข้าอบรมเรียนเชิญวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ติดต่อ คุณ เกศ โทร 083-715-1686

วิธีการ ค้นหานั้นในเคยนำมาให้ดูกันแล้วในบทความก่อนหน้า เกี่ยวกับการหาหุ้นปันผลที่ดี และ มีความเสี่ยงของราคาที่ต่ำ คลิกที่นี่เพื่ออ่านในบทความเก่าๆ 

ภาพด้านล่างเป็นพอร์ตจำลองที่ทำการลงมือซื้อทันที ในวัน จันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยใช้โปรแกรมการบริหารพอร์ตของหุ้นปันผล  (สมาชิกสามารถใช้งานได้ทันที)  พอร์ตนี้เน้นเฉพาะหุ้นที่กินปันผลเท่านั้นจะสังเกตุว่าในรูปส่วนที่เป็นมิติ เติบโตเร็ว และ เก็งกำไรเป็น 0%    ผลตอบแทนโดยรวมอยู่ที่ 5.68%  ภายในช่วงเวลา 45 วัน ( หรือ 46.07% ต่อปี ) มาคอยติดตามกันเรื่อยๆ ครับว่า พอร์ตนี้จะเป็นอย่างไร  โดยเน้นที่เงินปันผลเท่านั้นครับ

Screen Shot 2557-05-18 at 12.43.48 PM

พอร์ตนี้ถูกวางแผนไว้ที่ลงเงินทันที 70% ส่วนอีก 30% นั้นเก็บไว้ทยอยลงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (หมายถึงช่วงเวลาที่มูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน ช่วงที่ราคาหลุดแนวรับ ช่วงวัน XD เป็นต้น)  ในภาพด้านล่างจะสังเกตุเห็นหุ้นที่มี น้ำหนัก 14.56% มากกว่าตัวอื่นที่เท่าๆ กันอยู่ที่ 9.86% เนื่องจากกว่าหุ้นนั้นมีราคาลงหลังวัน XD มาก จึงทำการเข้าซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง

Screen-Shot-2557-05-18-at-1.04

บทสรุปของพอร์ตนี้เป็นการวางเป้าหมายเพื่อกันเงินปันผลระยะยาว รวมถึงเรื่องเครดิตเงินปันผลในภายหลังด้วยเช่นกัน โดยคาดหวังว่า ทั้งพอร์ตจะปันผลรวมมากขึ้นทุกปีๆ แตะที่ระดับ 10% ต่อปี โดยมีการเติบโตของ ราคาหุ้นตามไปด้วยในระยะยาว

ผลกำไรบริษัท ไตรมาส 1/2557 #1

ผลกำไรบริษัท ไตรมาส 1/2557 #1

ช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่างทยอยประกาศผลประกอบการบริษัท ผมเองเฝ้ารอเวลานี้มานาน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อสรุปนำไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ 17 พฤศภาคม 2557 ที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกัน คลิกอ่านรายละเอียด อบรมหุ้นปันผล “ช้อนหุ้นเด็ด” รุ่น 21 ได้ที่นี่

ในส่วนที่จะนำมาอัพเดท จะขอทยอยอัพเดทไปเรื่อยๆ นะครับ โดยพยายามจะหาบริษัทที่ปันผลดีๆ และ น่าลงทุนมาก่อนพร้อมเหตุผลที่เลือกประกอบการพิจารณา

DRT  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด
กำไร Q1/57  เทียบ YoY%  -22.85%
P/E 14.06 P/B 2.76 YIELD 6.25% ROE 22.71%

Screen Shot 2557-05-13 at 1.36.05 PMกราฟจาก Investor.co.th  http://www.investor.co.th/tools/charts/
ราคาต่ำกว่า EMA 200  ประกอบกับกำไรยังไม่โดดเด่น หากซื้อเพื่อกินเงินปันผลไปเรื่อยๆ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ราคานิ่งๆ อยู่ที่ประมาณ 6 บาท

เหตุผล ที่กำไรลดลงมาจาก ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ประกอบกับค่าเสื่อม และ ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสายการผลิตใหม่  ซึ่งตามมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ของ NT-10 และ สายการผลิตอิฐมวลเบา AAC-1

อนาคต ตัวบริษัทเองมองว่า ปัจจัยการเมืองยังไม่แน่นอน ทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดวัสดุก่อสร้างโดยรวม ดังนั้นจึงเน้นการขายไปยังตลาดต่างจังหวัดที่มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านทียังมีกำลังซื้อดี รวมถึงการส่งออกโดยตรง ในขณะเดียวกันก็จะเน้นตลาดซ่อมแซมบ้าน และ การขายผ่านบริษัทค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ก็จะทำกิจการรมการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น

(เพิ่มเติม…)

ถอดรหัส เงินปันผล

ถอดรหัส เงินปันผล

ขึ้นชื่อว่า “เงิน” ใครก็อยากมีโดยเฉพาะได้ฟรีแบบไม่เหนื่อยแรงยิ่งสมบูรณ์แบบ “เงินปันผล” จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยม ที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นให้ทุนบริษัทขยายกิจการได้ต่อเนื่อง และ เมื่อมี กำไร ก็แบ่งส่วนนึงออกมาให้กับผู้ถือหุ้น จะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยุ่กับ กำไร ที่ได้รับในแต่ละปีและนโยบายที่บริษัทวางไว้

จากย่อหน้าด้านบนไม่ต้องถามซ้ำก็เข้าใจได้ว่า  กำไร  เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่งคั่งทั้งในส่วนของบริษัทเอง และ ในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเราที่ได้รับส่วนแบ่งจากกำไรนั้นๆ ตามไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย  บางท่านอาจจะมองว่าน้อยนิดหรือแค่เศษเงินจิ๊ดริดที่เจียดให้ แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในมันมากมายมหาศาล อย่างน่าค้นหา

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาลองดูหุ้นของบริษัท A กัน

Screen Shot 2556-06-16 at 23.54.36

(เพิ่มเติม…)

TTW กำไร Q1@2556 เพิ่ม 50%

TTW กำไร Q1@2556 เพิ่ม 50%

TTW กำไรเพิ่มขึ้น Q1@2556 YoY% ประมาณ 50%
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตุคือ รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 244.7 ล้านบาทหรือเพิ่ม ร้อยละ 202.1
เนื่องจาก PTW ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติ บุคคลของ ปี2552และ ปี2553 จานวน 143.1ล้านบาทและ181.5ล้านบาท
จากสำนักงานสรรพากรโดย PTW ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในไตรมาส 1ปี 2556

น้ำประปาไทย TTW

หากท่านซีเรียนสจริงๆ แล้วเราตัดกำไรออกไป 245 ล้านบาทที่เพิ่มเข้ามา กำไรจริงๆ จะเหลือ 6.4% ซึ่ง ถือว่ากำไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ปริมาณมาก แต่แน่นอนว่าเลขที่ออกมานั้นอยู่บนงบกำไรขาดทุนแล้ว อย่างไรราคาหุ้นก็คงต้องมีการปรับขึ้นใน “ช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น”

หากประเมินดูไตรมาสที่ 2 3 4 ที่เหลือ คาดว่ากำไรต่อหุ้นที่ออกมามากกว่าเดิมค่อนข้างเป็นจริง แต่ราคาที่ปรับขึ้นไปนั้นเป็นกี่บาทอาจจะต้องรอตัวเลขชัดๆ ในไตรมาสที่ 2 อีกที

แต่ที่แน่ๆ ผมว่าปันผลมากกว่า 5% แน่นอนครับ สำหรับท่านที่ชอบฝากเงิน TTW ก็เป็นบริษัทที่ดีที่น่าลงทุน

CPALL กู้ซื้อ MAKRO 64.35% หุ้นละ 787 บาท

CPALL กู้ซื้อ MAKRO 64.35% หุ้นละ 787 บาท

ก่อนหน้านี้ CPALL มีการปรับตัวลงอย่างนักในช่วง 1 วันทำการเท่านั้น หลังจากวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์มีข่าว ลือเรื่อง CPALL จะซื้อ MAKRO โดยดีลกันที่ 800 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ไปต่างๆ นาๆ เกี่ยวกับน้ำหนักของข่าว จนวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ราคาหุ้น CPALL ปรับตัวลงแรง มาปิดอยู่ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ในส่วนชอง MAKRO เองก็แขวนป้าย SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อรอให้ดีลข้อตกลงบรรลุผลที่แน่นอน

Screen Shot 2556-04-23 at 10.41.55

วันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา หุ้น CPALL ขึ้นเครื่องหมาย SP โดยให้เหตุผลว่ารอข้อสรุปที่แน่นอนเรื่องการเปลี่ยนสินทรัพย์ โดยกำหนดวันเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้ครับ

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 เม.ย. 2556
วันประชุม : 12 มิ.ย. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 พ.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 พ.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 พ.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โดยสรุปแล้วดังนี้ครับ
ลงนามซื้อหุ้น MAKRO จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 64.35% หุ้นละ 787 บาท
ผู้บริหาร CPALL ยืนยันบริษัทไม่เพิ่มทุน เพื่อใช้ซื้อหุ้น MAKRO แต่กู้จากสถาบันการเงิน
และจะแถลงข่าวซื้อหุ้น MAKRO 23 เมษายน เวลา 14.00 น.วันนี้ ที่อาคาร ธ.ไทยพาณิชย์

ถ้าผู้ถือหุ้นโหวตเห็นด้วยทั้งหมดในการประชุม ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเห็นด้วย ราคา MARKO ก็วิ่งขึ้นไปสูงถึง 787 บาทต่อหุ้น ซึ่งนับว่าเป็น P/E 56 เท่าซึ่งสุงมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคานี้เป็นราคาบวกพรีเมียมให้แล้ว คิดว่ามีความเป็นไปได้สุงที่ดีลนี้จะสำเร็จครับ

ปันผลครึ่งปี2012 ซื้อตุนหรือยัง

ปันผลครึ่งปี2012 ซื้อตุนหรือยัง

สำหรับท่านที่ชื่นชอบ ฤดูปันผล ตอนนี้เข้าสู่ช่วงฝักตัวแล้วนะครับ ถ้าซื้อควรซื้อตอนนี้ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นไปสูง  ที่นำมาให้ดูกันเป็นการปันผลช่วงปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมี มติและ XD กันในเดือน สิงหาคม  และ จ่ายอีกทีช่วงเดือน กันยายน สำหรับท่านที่ต้องซื้อเพื่อหวังเครดิตภาษี  ต้องช่วงนี้เท่านั้นครับ ^^ บวกเข้าไปหลายจุดกันเลยวันนี้ สงสัยจะเด้งรัับข่าวนี้ด้วยล่ะมั้ง ^^

 

สำหรับไฟล์  Excel ทั้งหมดนี้ผมจัดส่งให้ท่านสมาชิกรายปี ทุกท่านใน ห้อง สมาชิกหุ้นปันผล บน facebook เรียบร้อยแล้วนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php/page/register