การซื้อขายของผู้บริหาร วันที่ได้รับเอกสาร 01-01-1970

ชื่อวิธีหุ้นราคาจำนวน
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ซื้อASN3.1549,000
นางสาว วาสนา สร้อยพลายขายXO10.508,000
นางสาว เกษร มาศเมฆขายXO10.3113,000
นางสาว ขวัญตา มีสมพรขายILINK5.58100,000
นาย อุทธรณ์ สระทองขายASEFA4.80100,000
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ซื้อSALEE1.10100,000
นาย ราชัน ควรหาขายCOLOR1.2512,700
นาย โชคชัย วลิตวรางค์กูรซื้อLH11.40100,000
นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ซื้อTTI28.00400
นาย คริสโตเฟอร์ เทปขายPIMO2.07400,000

อันดับ ผู้บริหาร ซื้อสะสม 1 เดือน

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน

TAGS
โอนเงิน 1 ธนชัย เมื่อ 13/07/2021 13:28:41
การใช้งานเว็บ 1 อนุพงษ์ เมื่อ 25/05/2021 22:25:15
1000 1 อภินันท์ เมื่อ 12/02/2020 18:02:10
การใช้ DCA 1 ภัทรศยา เมื่อ 24/12/2019 20:59:44
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3