AMATA 18 ( -0.30 -1.65% )

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

BIG LOT “ AMATA “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
AMATA26,600,000142,30021.5627 มีนาคม 2561
AMATA522,800,000547,31124.0026 มีนาคม 2561
AMATA11,000,00024,80024.802 มีนาคม 2561
AMATA1600,00015,30025.5028 กุมภาพันธ์ 2561
AMATA14,000,000103,00025.7521 กุมภาพันธ์ 2561
AMATA12,200,00058,30026.5012 กุมภาพันธ์ 2561
AMATA514,739,300367,09024.916 กุมภาพันธ์ 2561
AMATA214,700,000374,92525.511 กุมภาพันธ์ 2561
AMATA18,000,000200,00025.0026 มกราคม 2561
AMATA518,200,000439,36124.1412 มกราคม 2561
AMATA-F1895,60024,51327.378 มกราคม 2561
AMATA12,700,00058,13121.5326 ธันวาคม 2560
AMATA11,0002626.0022 ธันวาคม 2560
AMATA1300721.8010 ตุลาคม 2560
AMATA1208,0004,18120.1020 กันยายน 2560
AMATA1150,0002,53716.9116 สิงหาคม 2560
AMATA-F1400,0006,16015.402 สิงหาคม 2560
AMATA1396,8006,46816.3014 กรกฏาคม 2560
AMATA110,40018517.8013 มิถุนายน 2560
AMATA1135,1001,54011.4016 พฤศจิกายน 2559
AMATA-F230,00034811.608 พฤศจิกายน 2559
AMATA1599,0006,91811.558 พฤศจิกายน 2559
AMATA-F1448,0005,22211.662 พฤศจิกายน 2559
AMATA1135,1001,59411.801 พฤศจิกายน 2559
AMATA-F1200,0002,36011.801 พฤศจิกายน 2559
AMATA-F1169,4002,02411.9518 ตุลาคม 2559
AMATA-F22,885,30032,89211.4026 กันยายน 2559
AMATA-F16,3007712.3018 สิงหาคม 2559
AMATA1282,1003,58912.723 สิงหาคม 2559
AMATA-F198,3001,35713.8025 กรกฏาคม 2559
AMATA1507,0006,87913.5713 กรกฏาคม 2559
AMATA1290,0003,71212.806 มิถุนายน 2559
AMATA135,00041311.808 เมษายน 2559
AMATA1100,0001,31013.1023 กุมภาพันธ์ 2559
AMATA1100,0001,31013.1023 กุมภาพันธ์ 2559
AMATA-F13,519,10041,87711.9013 มกราคม 2559
AMATA2100,0001,21012.1011 มกราคม 2559
AMATA1256,7003,13212.207 มกราคม 2559
AMATA1500,0006,09212.185 มกราคม 2559
AMATA1679,1008,90313.112 ธันวาคม 2558
AMATA11,250,00017,23213.7925 พฤศจิกายน 2558
AMATA11,100,00015,24313.8624 พฤศจิกายน 2558
AMATA1861,10012,16814.1320 พฤศจิกายน 2558
AMATA11,000,00014,38814.3919 พฤศจิกายน 2558
AMATA11,100,00015,73114.3018 พฤศจิกายน 2558
AMATA-F1145,7002,11314.505 พฤศจิกายน 2558
AMATA-F126,00037814.5315 ตุลาคม 2558
AMATA11,0001312.706 ตุลาคม 2558
AMATA124,400,000300,12012.3017 กันยายน 2558
AMATA-F1761,30010,46513.756 สิงหาคม 2558
AMATA-F1333,3004,63313.9029 กรกฏาคม 2558
AMATA17,40011014.8020 กรกฏาคม 2558
AMATA-F1340,0005,47416.102 มิถุนายน 2558
AMATA-F1650,00010,86816.7229 พฤษภาคม 2558
AMATA-F11,195,30020,60217.2422 พฤษภาคม 2558
AMATA1270,0004,77317.687 พฤษภาคม 2558
AMATA1715,00012,22617.1020 เมษายน 2558
AMATA19001516.9024 มีนาคม 2558
AMATA148,60082817.0420 มีนาคม 2558
AMATA12,942,80049,14516.7018 มีนาคม 2558
AMATA150,00094018.8011 กุมภาพันธ์ 2558
AMATA11,500,00027,60018.409 กุมภาพันธ์ 2558
AMATA11,500,00026,25017.506 กุมภาพันธ์ 2558
AMATA1300,0005,20617.354 กุมภาพันธ์ 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3