FPI 2 ( -0.03 -1.52% )

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FPI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
คณินพิชญ์ สุขเสริมสุขเสริมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-201250,0009.10ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-2012300,0008.50ขาย
อนันต์ เกตุพิทยาเกตุพิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-2012300,0008.62ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201224-09-201210,0008.60ซื้อ
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-201250,0008.23ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-201224,0008.15ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-201222,0008.20ขาย
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201226-09-201210,0008.30ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201226-09-201220,0007.95ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201226-09-201220,0008.05ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201227-09-201220,0008.15ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201227-09-201222,0008.35ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201228-09-201230,0008.10ซื้อ
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-201250,0008.04ซื้อ
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-201271,0003.50รับโอน
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-201274,0003.50รับโอน
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201202-10-201220,0008.29ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201202-10-201218,0003.66รับโอน
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-201250,0008.40ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-201270,0008.24ขาย
อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201202-10-2012300,0008.10ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201215-10-201285,0003.50ซื้อ
คณินพิชญ์ สุขเสริมสุขเสริมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201212-11-201210,00011.60ซื้อ
คณินพิชญ์ สุขเสริมสุขเสริมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201212-11-201210,00011.30ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201214-11-201220,00010.70ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201214-11-201220,00011.00ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201215-11-201225,00010.70ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201215-11-20125,00010.50ขาย
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201221-12-201210,80010.70ขาย
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201224-12-201249,20010.62ขาย
จารุวรรณ ฉัตรวิเชียรฉัตรวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201324-12-20129,00011.10ขาย
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201319-04-201370,0008.80ขาย
นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201319-06-201355,7007.50ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201312-09-2013104,9007.25ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201323-12-201320,0009.75ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-201420,0009.65ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201408-01-201420,0009.85ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201416-01-201420,0009.65ซื้อ
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201420-02-2014180,0009.56ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201420-02-201425,0009.70ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201421-02-201420,0009.50ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201424-02-201420,0009.70ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201425-02-201425,0009.70ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201413-03-201443,0009.58ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201413-03-201420,0009.50ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201413-03-201420,0009.70ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201406-05-201422,00010.40ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201406-05-201422,00010.00ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-07-201425,00010.40ซื้อ
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201413-08-2014300,00011.26ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201413-08-201410,00010.90ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201413-08-201410,00010.90ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201416-09-2014245,30013.00ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201417-09-201454,70013.10ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201420-11-2014200,0003.48ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-2014250,0003.75ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015150,0004.34ซื้อ
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015150,0004.34ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201526-12-2014100,0003.86ซื้อ
สังเวียน มีทองมีทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201514-01-2015100,4004.54ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201513-01-2015100,0004.46ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201514-01-2015100,0004.82ขาย
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201523-02-2015100,0005.95ขาย
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201512-06-2015257,5003.52ขาย
แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201621,692,0000.00รับโอน
แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201628-01-20165,423,0000.00รับโอน
สมพล ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-201687,243,1560.00โอนออก
สมพล ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์บุตรหุ้นสามัญ01-02-201629-01-201643,621,5780.00รับโอน
สรายุทธ์ อุยบวนอุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201614-12-2016100,0004.50ซื้อ
สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-09-201718-09-201710,000,0000.00โอนออก
รวีวรรณ ม้าทองม้าทองผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201722-09-201710,846,0000.00โอนออก
สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201725-09-20173,500,0000.00รับโอน
สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201725-09-20176,500,0000.00โอนออก
สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ธนาดำรงศักดิ์บุตรใบสำคัญแสดง27-09-201725-09-20176,500,0000.00รับโอน
ธงไชย วิวงค์วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201818-04-201850,0003.60ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3