PRINC 4 ( -0.18 -3.96% )

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PRINC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุรัตน์ ปริชาติรุ่งเรืองปริชาติรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201201-02-20121001.30ซื้อ
พิมพ์ใจ บูรพชัยศรีบูรพชัยศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201322-04-20132,810,0002.50ขาย
วิภาวดี บูรพชัยศรีบูรพชัยศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201322-04-20136,500,0002.50ขาย
วีระ บูรพชัยศรีบูรพชัยศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201322-04-2013223,700,0002.50ขาย
ธนเดช คุพวงศ์คุพวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201312-09-201310,5002.40ซื้อ
ธนเดช คุพวงศ์คุพวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201317-10-201334,5002.00ซื้อ
นฤพล พันธุ์ศุภมงคลพันธุ์ศุภมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201424-06-201420,0000.00รับโอน
นฤพล พันธุ์ศุภมงคลพันธุ์ศุภมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-06-201424-06-201410,0000.00รับโอน
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201401-10-201410,860,0004.87ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201401-10-20145,406,9003.47ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201402-10-2014631,0004.85ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201402-10-20141,071,2003.40ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-20141,410,0004.70ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201403-10-20144,243,8003.25ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201406-10-2014165,0003.30ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-2015200,0005.10ซื้อ
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-20155,064,6005.26ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201520-01-20152,260,0003.60ขาย
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201805-07-20185,483,6005.00ซื้อ
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-2018668,1005.04ซื้อ
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201809-07-2018726,0005.12ซื้อ
สาธิต วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201811-07-201816,6005.08ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3