เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.002.506.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA22.002.646.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF37.270.001.29เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0020.50แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA11.302.220.44สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC253.510.681.88ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.000.008.10การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH37.121.2618.40การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.42พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ51.910.005.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI15.381.1361.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN52.332.289.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL0.000.000.07พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM0.000.772.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.89พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT75.690.005.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.06บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.000.000.85บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC38.540.000.27บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH39.220.001.22สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL16.700.005.95บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS18.035.458.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD8.630.002.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML15.223.551.42เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH32.400.001.16เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT0.000.003.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ0.000.000.13เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.32ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.66พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC16.021.8516.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.002.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.52อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.1216.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ10.283.702.14บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.001.78บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA10.882.687.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS19.710.004.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN18.435.753.44ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC34.812.2435.50พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS44.590.0024.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.009.15เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.005.561.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX16.450.005.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC12.237.085.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL14.735.134.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.005.65การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE20.512.467.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC28.136.245.95ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.02เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA65.191.852.12การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA16.244.979.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.85สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.75พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR21.263.972.54ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD24.592.2382.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE101.782.193.24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.20แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.37ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE440.250.000.79ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.000.0031.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC12.784.1736.75แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.000.82บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.007.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP34.832.3113.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP0.000.0099.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS0.000.000.48เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI41.551.01198.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL27.582.752.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB16.214.608.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP0.001.4032.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK44.961.2016.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC13.225.1037.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J13.993.8824.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE23.113.750.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM9.172.102.40ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS22.812.3011.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.001.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC13.015.5033.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC14.086.6316.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.000.000.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE0.000.963.28เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.882.5962.00พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI19.691.370.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.988.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.9412.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR46.880.988.25การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.000.007.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC29.281.7714.00การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT62.030.832.42พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.3161.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY0.000.0014.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS0.000.000.01สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE122.730.001.71วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR18.842.811.81ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.4911.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG17.185.6011.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI20.613.775.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.001.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.002.08วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.001.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR759.850.1730.50แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE20.623.9625.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.250.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.004.295.25กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL41.261.131.79แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP96.790.000.71สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM54.682.50143.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.009.149.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.557.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT25.660.004.76ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.001.069.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR26.492.263.54ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT20.350.003.90ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN7.155.9210.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH58.830.5625.25ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.001.581.93บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET18.840.004.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.000.181.80เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF9.213.5228.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.001.12วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.143.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC116.161.4710.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.000.002.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.004.14บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH24.541.645.65วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA21.132.6734.75พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.004.68เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA13.805.4712.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC13.293.705.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK13.400.003.44บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.34การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT0.000.000.76สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.001.1642.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT16.625.634.62เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH15.354.447.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT11.045.837.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.005.575.15ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT0.000.001.05ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.206.9414.50เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.23วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO13.173.48293.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD11.145.9623.60บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI8.973.961.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW354.620.000.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS222.311.274.76ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM50.051.0842.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.51พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI15.583.736.85บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM36.821.704.68เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY95.750.412.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ22.532.4726.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW24.852.514.98บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.000.002.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ30.870.006.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.83ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO18.105.4810.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS12.352.316.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA34.642.5215.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.346.0919.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL109.150.222.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL10.244.573.96พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.001.91สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE22.402.652.22พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP24.652.700.75วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.03พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.001.25ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT30.062.5240.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER10.680.000.40พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.001.25ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB29.271.941.03วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE30.041.332.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER20.150.630.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.868.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG31.912.13111.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.5310.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY11.187.357.35เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.7910.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD40.453.341.34สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM1.000.003.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN242.390.002.08เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG11.271.655.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT16.644.2280.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART51.341.6041.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS14.422.8110.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT45.361.7945.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM173.590.351.27เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON18.163.174.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK14.156.182.94วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.001.855.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER45.480.5742.75พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.003.2710.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.41เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF16.363.648.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE13.771.822.74พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL9.718.193.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.97ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK56.750.002.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.369.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN31.292.245.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI8.715.199.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.733.6318.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH10.117.5012.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0031.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP8.864.0934.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR17.051.560.63พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.330.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU0.001.553.80ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG31.941.8212.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.002.3612.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL30.565.881.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA0.000.582.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA43.000.5061.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.001.750.00แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC27.663.253.30เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR21.212.975.35ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.000.0019.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.004.706.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA19.663.023.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI11.734.783.16พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.001.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE6.429.858.90พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM14.364.581.24ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI15.432.244.98ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV28.252.1341.00การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA17.821.7117.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN96.190.000.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH22.553.2330.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT21.883.1419.30ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC12.133.2217.80ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.005.622.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU154.390.5710.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.846.854.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST11.883.965.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA11.861.871.09พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK18.383.6933.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA7.574.7947.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK154.500.0013.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0068.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR54.021.952.66การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A25.150.605.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO57.690.004.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL189.640.410.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB18.562.7469.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC0.000.001.87พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.001.02บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.008.6312.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI23.502.4510.40ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.002.06ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO16.854.9334.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.29บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC14.513.484.16เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC8.953.736.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.002.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP22.215.354.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART27.693.354.18พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH13.636.138.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ41.983.224.56การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.000.0026.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW14.485.219.35วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP8.465.954.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL19.471.2241.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC12.095.976.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP9.315.516.95วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.003.573.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.4214.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS23.152.5336.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.715.923.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC0.000.009.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA23.422.5255.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.005.2213.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN9.086.7138.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.003.12อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT12.792.983.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.000.0012.20แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.006.85วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD21.284.4134.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX0.000.001.43เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.595.58270.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.000.001.99อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC19.532.1414.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW11.995.009.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM88.230.003.38เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT24.242.811.76บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI42.673.256.15สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN148.490.001.21พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT26.524.129.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE13.612.174.90อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO21.073.8515.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE14.496.122.90ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW21.454.069.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.46วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP6.405.238.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH26.202.885.25การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB77.850.002.68ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.724.4228.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN23.971.3751.75พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.007.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO0.000.008.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.2811.587.70บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA25.993.8620.70แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF7.6613.0467.75แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN18.564.156.85ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT23.983.2428.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT15.835.2032.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH28.743.13416.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.004.10แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR15.280.001.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA26.810.9126.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL0.000.004.60ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH22.381.4113.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.001.53ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.008.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO22.612.124.82บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.54เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN0.000.221.73พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.000.001.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO35.701.134.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC15.144.586.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP9.852.94203.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.001.44บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH11.534.8050.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT9.678.335.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI17.203.3743.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.483.52266.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA17.871.912.76เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.000.001.71ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL46.300.7623.20พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA6.845.934.76ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS47.802.5321.70การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.000.002.36บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART13.157.418.10พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO33.783.053.98ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR20.211.722.96ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF13.020.692.24แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC19.325.0011.20พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK48.541.231.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.74ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD42.561.8212.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP10.794.1311.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY48.140.0111.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC14.463.672.10บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.000.0026.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP58.310.001.73เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB170.271.266.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.07พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO9.629.799.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON34.961.330.62วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG17.632.5020.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.495.62177.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S119.113.427.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK54.111.4419.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT56.530.005.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT20.244.0012.70เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.005.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK14.014.0810.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG39.651.583.16การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC14.253.645.60ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC22.754.267.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.005.6710.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI58.330.001.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC35.291.2173.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL21.770.004.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.000.86วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY14.700.391.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM58.871.277.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.000.004.78การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE7.423.69424.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG15.912.6217.40ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO17.690.075.85อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.000.006.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA12.095.794.84วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP213.801.802.70เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT66.112.142.52ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN16.564.552.84พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER14.676.453.06พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY74.950.002.20พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN15.822.3115.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.35อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK17.402.176.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA13.956.776.95ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP16.313.745.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.6110.60กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI33.033.8213.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI7.2011.1184.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.865.9030.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT10.997.1422.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET79.100.813.44ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.001.67เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND21.610.002.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL22.592.782.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR899.720.887.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON14.364.104.88อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW15.555.2211.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M51.761.9651.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC9.357.4110.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI23.063.1947.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP14.723.4922.80กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS265.530.0016.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY36.432.7427.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.001.5825.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI171.290.000.31บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI11.863.693.08อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP94.410.745.35พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC0.000.0010.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.44บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.000.001.23วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO14.613.493.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI8.265.4583.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN0.000.003.28เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL34.171.4762.50พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.003.770.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.53พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW21.264.9137.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX40.331.881.58เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT13.554.134.44เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP13.650.002.42เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0034.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF29.972.630.78เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN10.5626.925.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.107.689.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT10.481.7711.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK16.576.323.50เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC33.550.001.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF44.290.662.06ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH198.922.42132.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT14.316.494.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE35.633.202.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3031.332.271.32ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC23.226.161.42วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM12.015.818.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP18.541.451.66วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG19.482.0614.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI156.362.012.00ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR30.152.3211.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.003.26เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE29.242.601.51ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.274.14การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.44ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN53.130.224.22ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN32.210.001.60ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.000.91การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE23.021.977.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE0.000.001.07ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT25.064.334.46ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL11.902.1830.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX39.271.8228.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV78.210.523.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP15.863.694.88เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI33.220.001.65วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO0.000.001.43ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO8.887.9220.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.96สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE14.163.033.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J52.350.943.26พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC60.600.9334.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT14.375.110.72ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.269.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG15.343.465.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.67สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.57สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC28.230.896.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S7.253.786.10เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM761.581.3174.00พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E28.093.542.36ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO10.553.71177.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.49วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.001.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.000.006.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA28.923.372.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK10.035.7938.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT21.142.3238.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG22.272.026.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP0.001.1859.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH15.772.741.47พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH22.192.086.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS27.902.732.18พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE17.570.191.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA13.202.2719.30ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.50ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS0.008.812.82เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0029.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK15.240.6914.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT0.000.004.04พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL112.211.4549.25ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC1.001.4869.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW23.491.501.48วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN76.921.532.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI26.270.009.45เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE17.642.3027.25แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC14.955.293.12วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI42.860.003.84วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.002.04อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS8.6711.615.55เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC13.001.772.66ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT24.014.129.95พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT11.174.507.00ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.006.968.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK71.287.370.56ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN9.772.482.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO33.551.422.06พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO26.882.7236.75พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.815.132.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI36.952.521.49พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.009.05ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL14.934.142.66พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL41.142.188.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE62.831.3359.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM0.000.002.02ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF6.753.036.85พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI9.264.9520.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA19.163.176.35ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO0.0014.265.50พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC29.024.6710.80ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC10.684.6951.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.0010.109.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC130.002.375.65ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH25.891.488.95การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL17.793.893.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.000.0030.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT15.092.663.84ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.004.26อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG36.171.524.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG11.497.664.16บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH32.154.675.45ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.000.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH52.421.736.40การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP97.550.002.26วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR69.581.0863.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC20.653.1012.30ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.16บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.000.0025.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM26.694.002.06เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH18.713.9164.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC26.952.0973.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.000.0050.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.000.002.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU11.254.7715.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.54การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART22.093.181.11วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM34.342.184.68การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH31.422.415.45การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.18สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG205.660.000.72พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM26.151.969.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR9.775.098.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC0.000.7932.00แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP18.543.56120.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC0.001.444.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC22.970.000.89สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.0017.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP0.000.0011.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI39.841.517.20พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS10.564.902.76เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC10.455.0714.90วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE41.370.004.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC14.135.16175.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI54.210.986.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.003.610.75สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP35.861.176.20พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET11.844.6212.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP18.744.863.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC18.394.09170.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON19.658.215.95วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.159.39ETF
2017-07-26 12:46:00SCC16.662.95464.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.006.838.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.005.1213.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA57.210.90402.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO35.072.1413.90พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT18.032.7349.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.383.9656.50ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB12.552.29101.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL13.112.12118.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY11.970.9337.50ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK10.201.97125.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.362.4611.30ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT23.740.570.88ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP5.428.7034.25ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI13.093.954.28เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-17 12:49:00TMB10.963.911.15ธนาคาร
2017-07-13 19:41:00TLGF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC16.849.4931.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS14.572.09215.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.797.0689.25ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3