เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.002.506.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA17.893.254.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF26.710.001.09เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0021.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA14.062.440.41สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC11.180.403.06ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH49.620.8925.50การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ60.940.004.36วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI16.071.1560.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN45.972.967.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL39.170.000.13พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM39.070.821.79วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.001.88พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT112.240.005.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.07บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.000.000.84บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC28.160.000.28บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH71.700.001.89สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL0.000.004.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS26.323.399.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD0.000.001.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML11.483.851.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH25.650.001.08เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT0.000.002.88พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ0.000.000.11เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.37ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.56พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC29.881.5119.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.003.18วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.43เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.002.18อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.1414.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.543.222.52บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.002.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA5.492.966.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS59.330.006.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN19.895.133.90ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC35.952.3333.50พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS40.330.0020.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.008.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.002.751.11พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.36วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX11.570.005.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC11.468.005.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL13.105.593.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.005.40การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE18.322.457.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC25.566.295.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.43เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA66.961.652.36การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA25.902.6018.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.000.81สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR20.523.652.74ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD19.662.6069.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE164.552.263.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.07แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.30ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE63.160.001.10ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.000.0031.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.484.2935.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.001.02บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.0010.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP24.112.1114.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP57.460.00102.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS57.830.000.33เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI0.001.08189.50การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL14.483.481.73วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB13.604.978.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP34.752.1218.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK31.661.1217.90บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC12.105.3136.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J14.294.0525.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE18.253.950.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM8.272.342.20ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS15.382.689.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.000.93ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC10.825.7132.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC11.575.7919.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.000.000.87พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE7.721.132.70เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.402.7258.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI14.991.4526.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.858.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.9412.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR54.300.7910.00การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.000.007.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC31.531.7614.30การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT17.590.932.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.3358.25ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY62.690.0014.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS11.080.000.02สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE58.990.001.64วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR19.872.362.12ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.9210.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG14.685.6511.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI4.962.946.80ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.72วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.001.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR70.970.1631.50แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE22.083.6628.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.090.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.004.215.35กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL16.570.992.00แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP135.520.000.99สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM49.462.62139.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.009.049.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.647.55กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT33.960.002.98ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.001.079.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR25.141.824.54ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT14.860.003.80ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN5.966.749.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH32.070.6321.80ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.001.511.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET21.860.004.68เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.000.261.19เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF8.223.8226.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.001.01วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.124.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC48.011.470.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.000.002.14พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.004.48บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH20.251.516.45วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA25.892.1641.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.003.76เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA13.406.0911.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC13.614.035.05ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK11.600.003.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.32การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT5.000.000.73สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.001.250.00แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT13.605.964.24เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH20.562.6412.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT10.675.757.25วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.000.004.58ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT0.000.000.76ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS7.276.7614.90เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.45วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO10.344.27235.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.945.8624.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI8.573.481.17พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW0.000.000.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS21.471.185.35ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM39.751.0941.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.000.47พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI13.134.855.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM28.342.123.74เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY0.000.551.98บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ12.143.5219.30บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW21.562.694.68บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.000.001.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ98.360.006.45บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.000.95ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO15.455.1811.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS14.892.147.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA26.931.9021.20บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG6.976.5417.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL81.970.252.78พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL12.053.704.82พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE19.063.091.94พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP24.323.570.57วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.000.86พาณิชย์
2017-08-11 21:21:13FC0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.001.03ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT14.302.7836.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER7.530.000.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT0.000.002.06ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB68.221.711.18วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE21.731.702.22วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER17.410.650.92พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.888.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG44.241.58151.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.009.3511.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY4.897.256.95เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.7911.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD136.744.031.05สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM982.910.003.28อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN4.450.002.60เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG10.901.854.66อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT20.474.520.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART36.461.7536.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.48กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS14.542.1813.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT44.501.7046.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.451.03เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON32.173.324.24บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK12.806.792.44วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.001.825.45กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER45.650.5145.25พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.003.4010.30กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO0.000.000.30เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF10.983.908.30อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE10.361.663.02พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL12.096.904.20วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.87ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK24.980.002.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.489.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN22.441.806.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI7.385.638.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP14.423.6517.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH11.327.5612.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0029.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP8.044.3831.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR12.351.750.57พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.2811.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU0.001.354.44ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG29.862.1513.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU0.002.2413.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL20.175.151.92เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA343.880.652.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA41.710.5257.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG0.001.596.35แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC19.614.052.66เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR14.374.174.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.000.0020.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.004.546.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA17.873.273.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI8.127.352.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.001.01วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE4.8812.477.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM37.701.533.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI18.062.164.98ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV32.172.1939.75การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA19.731.6018.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN0.000.000.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH22.523.0533.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT18.232.8021.50ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC10.933.2018.00ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.005.802.48พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU152.760.5910.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.067.913.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST8.514.534.86อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA6.582.300.93พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK22.022.8340.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA4.095.7738.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK0.000.0013.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0079.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR67.811.703.02การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A30.790.604.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.009.00แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO49.250.004.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL158.540.440.00แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB19.072.7969.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC0.000.002.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI0.000.001.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.008.4212.40เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI6.431.7514.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.002.20ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO12.955.1932.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.38บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC4.433.783.72เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC8.174.396.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP18.285.874.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART22.603.803.68พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.676.258.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ33.911.609.75การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.000.0025.50ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW13.876.178.25วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP7.896.254.32พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL9.750.9154.75ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC12.276.116.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP9.206.286.10วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.003.573.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.7513.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS19.562.7237.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC6.285.963.02พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC9.130.009.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA30.201.8678.25ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.004.0417.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN7.348.5231.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.003.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT68.393.192.84เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.004.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD13.354.4434.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX46.940.001.19เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.045.58270.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC17.912.3612.60บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW10.145.847.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM6.610.002.60เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT26.562.691.86บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI24.503.286.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN33.800.001.96พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT25.324.219.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE19.411.627.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO23.162.9720.40อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE13.156.572.76ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW20.184.0210.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.39วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.095.568.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH29.992.566.10การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB22.560.002.74ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.214.3129.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN25.021.4249.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.007.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO21.630.007.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX8.2615.305.75บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA23.804.1019.50แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF7.1713.3866.25แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN14.884.545.95ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT24.683.1028.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT14.185.8027.75วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH31.583.20406.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.94แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR12.110.001.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA18.210.9126.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL0.000.004.26ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH21.691.7211.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL0.000.003.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG0.000.007.35วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO39.302.244.50บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN0.000.132.78พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.000.001.17สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO28.791.403.78วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC14.624.726.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP10.113.010.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.001.37บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH9.105.4544.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT11.368.555.95เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI21.903.5242.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.083.530.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA10.552.362.18เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.000.001.52ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL48.300.7324.00พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA6.346.094.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS60.282.4222.80การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.000.002.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART18.295.5010.90พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO57.082.036.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR20.231.333.48ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF12.370.831.81แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC15.436.049.20พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK43.211.231.65พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.58ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD45.361.4715.40ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP6.764.6710.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY47.020.0211.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC14.534.171.93บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.000.0023.90การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP0.000.000.94เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB236.221.365.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO5.2810.509.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON26.861.600.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG12.483.0116.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON12.745.71175.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S118.993.656.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK38.671.3920.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT34.550.006.90ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT10.405.0010.00เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.005.55สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK12.554.599.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG47.881.224.04การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC12.023.605.70ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC20.854.556.60อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.006.658.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI46.010.001.29วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC31.471.3565.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL22.630.004.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.001.04วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY11.500.431.07พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM65.731.268.05ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.000.002.78การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.002.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE8.775.71442.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.392.6217.50ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO27.650.095.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV0.000.007.35พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA11.196.454.34วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP0.002.272.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT0.001.982.56ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN16.635.122.52พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER19.465.753.40พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY37.490.002.70พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN17.721.8220.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.007.05อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD27.710.000.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK16.512.146.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA14.996.626.80ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP15.544.124.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.8310.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI32.644.1712.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI6.9212.2176.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:34:14TIP8.006.2128.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT9.697.0121.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET74.860.873.30ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM0.000.001.21เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND23.040.002.16พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL20.853.012.66เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR35.460.856.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON13.584.294.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW15.485.1311.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M69.142.0349.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC9.767.4810.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI6.363.2647.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP12.944.0419.90กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS776.490.0053.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY31.813.1025.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP0.001.7523.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI78.960.000.27บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI7.133.742.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP54.900.605.95พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC138.180.0014.30สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.40บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.000.001.43วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO9.093.583.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI7.505.1788.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN37.460.003.40เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL41.281.5060.25พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.004.440.45พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN0.000.000.76พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW22.301.3534.00ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX30.302.461.23เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT15.844.693.82เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP3.960.002.00เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0030.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF23.323.000.72เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN11.4528.574.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC11.545.959.85ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT14.181.6312.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK12.858.823.42เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC16.640.000.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF47.020.661.84ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH183.902.61121.50การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT19.017.084.30ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE58.443.152.66พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3025.352.441.24ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC25.263.522.60วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM17.173.6314.20อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP16.141.032.26วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG19.732.0914.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI29.861.682.48ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR20.492.2411.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.005.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE16.612.881.38ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D551.160.234.00การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.002.52ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN49.280.243.88ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN30.750.001.69ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.001.03การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE25.181.4410.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE304.100.001.23ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT23.594.464.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL7.653.9624.90บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX31.072.1225.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV78.020.533.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP7.483.804.76เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI7.610.002.62วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO336.380.001.26ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO6.428.2119.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE10.203.113.22พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J43.691.052.84พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC60.061.0032.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT14.986.110.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.639.20กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG12.273.565.10ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.53สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC0.000.001.58สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC26.181.105.05เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S5.453.915.70เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.95บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM745.291.5066.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E39.403.682.04ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO9.203.82171.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.001.39วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.001.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.000.006.55เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA31.143.661.93วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK8.836.7232.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT16.082.3837.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG25.451.767.05ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP6.981.4847.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH9.642.761.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH17.582.565.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.62พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS32.003.002.02พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE22.180.181.17วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA11.602.5317.60ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.85ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS0.008.393.04เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0029.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK22.590.6914.90ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT55.990.004.94พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL27.171.8439.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC13.811.7458.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW54.811.691.19วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN158.281.592.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI17.300.008.85เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE14.592.6223.90แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC16.854.693.14วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS5.2115.404.22เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC15.531.373.48ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT22.104.169.80พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT12.823.848.25ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.006.768.75กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK9.056.620.62ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN8.102.862.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO11.501.911.58พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO26.302.7636.25พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.645.412.22พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI29.603.101.23พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.0010.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL12.624.662.42พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL40.792.059.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE74.471.0581.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM54.130.004.06ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF11.961.7111.70พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI9.604.7821.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA16.723.575.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO0.0011.976.45พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC24.174.3111.60ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC11.424.9050.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.0010.109.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC65.892.136.40ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH36.630.9612.50การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL13.994.962.82ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.000.0030.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT13.432.863.58ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.004.34อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG24.311.494.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG12.927.924.20บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH32.374.635.50ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.000.92พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH49.271.417.75การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP0.000.002.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR68.761.100.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC25.853.3310.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.12บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.000.0025.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM17.335.631.43เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH18.863.8864.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC28.461.8879.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN0.000.001.91พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU14.833.2122.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.54การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART16.354.120.89วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM44.212.404.22การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH44.751.916.60การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.14สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG170.690.000.61พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM27.691.8510.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR10.105.248.40เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC122.930.8131.75แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP16.763.94108.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC8.631.703.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC22.390.000.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL0.000.0019.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP114.130.0016.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI27.151.716.40พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS10.825.302.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.415.2814.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE38.720.003.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC12.215.61161.50วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI49.221.095.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.000.000.69สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP25.861.365.20พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET10.575.1711.90เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP9.265.523.32เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC19.273.91176.50เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON18.768.855.20วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.209.13ETF
2017-07-26 12:46:00SCC11.633.43416.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.007.288.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.005.0113.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA88.850.58582.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO34.562.1713.80พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT13.203.8934.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP8.344.4850.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB11.062.5295.25ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.852.45104.50ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY9.641.1930.00ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK7.422.38107.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB8.912.7210.60ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT47.940.660.77ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP10.019.1633.00ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI15.353.444.96เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-13 19:41:00TLGF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC18.919.2032.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS10.792.42188.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.057.2088.25ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3