เวลา

หุ้น

P/E

Yield

ราคา

กลุ่ม

2017-08-16 17:23:57LUXF0.001.226.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 12:41:15ZIGA17.332.894.36วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-16 08:51:08PACE0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-16 08:49:22SGF17.420.001.27เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-16 08:15:14TTI0.000.0027.00แฟชั่น
2017-08-16 07:56:36AQUA26.211.420.52สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-16 07:45:34TNPC6.830.393.20ยานยนต์
2017-08-16 07:16:57GSTEL0.000.000.00เหล็ก
2017-08-16 07:07:29DTC0.000.000.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-16 06:34:36BCH23.421.1320.40การแพทย์
2017-08-16 06:31:34NUSA0.000.000.38พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 22:31:18TCJ0.000.004.46วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 22:28:00SPI12.981.110.00พาณิชย์
2017-08-15 22:25:29TKN65.013.047.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 22:08:42EFORL49.310.000.24พาณิชย์
2017-08-15 21:53:46PPM39.920.453.28วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 21:43:36JSP0.000.000.41พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 21:39:52STHAI0.000.000.00ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 21:22:16SOLAR0.000.002.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 21:19:19SIMAT54.810.005.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 20:58:16T0.000.000.63บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:42:28PLE0.000.000.93บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:29:25EMC36.380.000.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 20:03:28TH60.320.002.64สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 19:52:43TTCL21.570.004.54บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 19:44:47BTS23.153.209.55ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 19:38:19MJD0.000.001.94พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:38:03KTECH0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 19:37:15MAX0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 19:22:46ML10.613.971.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:17:31CGH18.040.001.07เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 19:15:57PLAT0.000.003.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 19:15:00F&D0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 19:12:10TWZ196.160.000.12เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:51:54AJA0.000.000.63ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:47:30MIDA0.000.000.57พาณิชย์
2017-08-15 18:46:57TPAC37.371.4719.80บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 18:46:28STAR0.000.001.06วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 18:43:19UPA0.000.000.38เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 18:43:13CFRESH0.000.003.96อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:39:26TTA0.000.1711.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 18:35:12SQ7.583.222.38บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:25:42MONTRI0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:23:10SSI0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 18:22:46ITD0.000.002.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 18:21:23ROJNA10.412.807.05พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:20:11KTIS0.000.005.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 18:19:11MODERN20.545.243.82ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 18:18:04BJC31.822.3133.50พาณิชย์
2017-08-15 18:12:09MIT0.000.003.02กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:08:26RS39.690.0017.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 18:08:00SSTPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 18:04:20BIGC0.000.000.00
2017-08-15 18:01:00SAMART0.000.006.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:55:14BLAND0.002.681.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:47:37GEL0.000.000.41วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:47:30MDX9.640.006.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:47:17QTC20.266.965.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:42:34TMILL13.414.983.98อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:42:02ASIA0.000.006.15การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:35:16TSTE16.292.507.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:30:19SWC26.554.198.55ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:27:10ACAP0.000.001.64เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:25:25VIBHA35.651.852.22การแพทย์
2017-08-15 17:25:18LANNA21.551.7126.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 17:22:28WAVE0.000.001.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:21:44MPG0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-15 17:21:12ASIMAR15.523.912.54ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:20:33SAWAD17.512.8563.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:19:53TRUE0.001.674.04เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 17:19:37BGT0.000.001.24แฟชั่น
2017-08-15 17:19:21TSI0.000.000.36ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 17:16:38EE31.420.001.64ธุรกิจการเกษตร
2017-08-15 17:15:38ROH0.000.0031.25การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-15 17:15:30TIW0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:14:25SUC9.494.5133.00แฟชั่น
2017-08-15 17:13:06RICH0.000.000.00เหล็ก
2017-08-15 17:12:42NWR0.000.001.07บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:12:41BA0.000.0011.80ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:11:44SNP19.301.9915.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:31SFP36.870.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:11:11GJS9.570.000.35เหล็ก
2017-08-15 17:10:53M-CHAI127.761.04192.00การแพทย์
2017-08-15 17:10:37TPIPL9.993.361.75วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:26PREB12.144.828.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:10:12THL0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-15 17:08:56TPP54.792.1119.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 17:08:30SPORT0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:08:27CK30.010.9321.30บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 17:08:22HTC12.475.2136.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 17:07:47S & J14.023.6727.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:07:42FE19.773.990.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:07:38SIAM10.252.451.99ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:06:02TKS15.772.0812.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 17:05:15JUTHA0.000.001.52ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 17:04:40PR0.000.000.00
2017-08-15 17:04:18TCCC11.594.9036.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:04:05MFC10.474.9122.80เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 17:03:50CI0.000.001.23พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 17:03:23THE4.461.032.92เหล็ก
2017-08-15 17:03:07SPC11.932.6160.75พาณิชย์
2017-08-15 17:02:28SAWANG0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 17:01:30DTCI11.691.320.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 17:00:45YCI0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 17:00:02TIF10.006.698.65กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 14:02:19GL0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-15 13:59:29TIC0.000.000.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 13:37:59EGATIF0.006.8812.30พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:32:55SKR56.010.6612.30การแพทย์
2017-08-15 13:26:29SRIPANWA0.000.007.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 13:22:46CIG0.000.000.83วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 13:14:58AHC25.711.5815.60การแพทย์
2017-08-15 13:14:19BAT-3K0.000.000.00ยานยนต์
2017-08-15 13:14:12TRT11.050.643.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 13:13:29AOT0.000.2866.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 13:02:28GRAMMY83.390.0015.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:28NEWS29.800.000.06สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 13:00:11LTX0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:59:40CRANE0.000.001.50วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 12:55:18COLOR19.782.272.16ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:51:13BKKCP0.006.7311.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:49:26PRG17.225.4611.70อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:48:43TVI7.342.179.30ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-15 12:46:31POST0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:45:59TCMC0.000.001.87วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 12:44:49UMS0.000.001.53พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 12:43:46TR5.170.1050.00แฟชั่น
2017-08-15 12:43:40SSTSS0.000.000.00
2017-08-15 12:42:54NFC0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 12:40:14TTTM0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-15 12:40:03SAPPE18.024.0225.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 12:39:02MIPF0.005.320.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:45LHPF0.003.786.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:38:23CPL17.100.932.10แฟชั่น
2017-08-15 12:37:39ARIP118.900.000.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 12:37:03RAM33.372.18168.00การแพทย์
2017-08-15 12:36:30QHPF0.008.549.95กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:34:58TLHPF0.004.497.80กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:33:51TNDT29.160.002.44ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 12:33:35LHHOTEL0.001.059.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 12:32:19CPR13.591.993.96ยานยนต์
2017-08-15 12:30:53CWT12.690.003.64ยานยนต์
2017-08-15 09:10:55LALIN6.206.679.15พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 09:00:11AH6.720.6520.70ยานยนต์
2017-08-15 08:54:28BJCHI0.001.322.22บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:53:18INET18.430.004.16เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:50:42MILL0.000.191.54เหล็ก
2017-08-15 08:46:13CPF8.393.9425.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-15 08:45:54TMC0.000.001.30วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:45:16SST0.000.115.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:44:39OCC0.001.3910.70ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-15 08:39:30PRO0.000.000.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:32:16SCI0.000.002.20พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 08:31:51STPI0.000.004.32บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 08:30:25HTECH15.751.416.05วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:28:20MEGA23.872.0545.50พาณิชย์
2017-08-15 08:28:20CHOW0.000.003.40เหล็ก
2017-08-15 08:27:09PMTA10.776.0311.60ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:39UAC12.154.024.94ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 08:26:05SPACK11.850.002.74บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:25:40LDC0.000.001.34การแพทย์
2017-08-15 08:25:19TVT81.540.001.18สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-15 08:21:04WACOAL0.001.2339.50แฟชั่น
2017-08-15 08:20:38SMIT11.805.754.48เหล็ก
2017-08-15 08:17:53FORTH23.351.8217.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-15 08:16:51DRT10.745.757.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-15 08:15:41BTSGIF0.000.004.62ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-15 08:13:03HPT0.000.001.01ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 08:13:02MCS5.916.9914.30เหล็ก
2017-08-15 08:10:35KKC0.000.001.52วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 08:09:45METCO8.173.75267.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-15 08:09:40TMD10.765.7124.10บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 08:09:04SIRI7.823.171.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 08:02:11BWG0.000.000.71วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-15 07:54:02NEW134.800.000.00การแพทย์
2017-08-15 07:52:25APCS15.551.095.40ยานยนต์
2017-08-15 07:47:24BGRIM39.921.0841.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:45:57TCC0.000.001.55พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-15 07:43:47TPBI25.395.044.94บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:42:12SAFARI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-15 07:36:23TF0.000.000.00
2017-08-15 07:34:38BM21.551.904.22เหล็ก
2017-08-15 07:24:10TPOLY0.000.522.04บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:23:30AJ14.593.4319.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:13:19PJW14.183.084.04บรรจุภัณฑ์
2017-08-15 07:09:04S0.000.002.04พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-15 07:07:24UNIQ282.260.006.75บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 07:03:19ACC0.000.001.13ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-15 06:48:48PATO14.524.8311.70ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:40:41UBIS16.991.847.65ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-15 06:32:11SRICHA14.792.2118.00บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-15 06:31:51SPCG7.076.5017.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:33:19SEAOIL35.280.203.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:29:57BLISS0.000.000.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 22:17:20GUNKUL13.233.165.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 22:02:49SE-ED0.000.002.70สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 21:50:10FTE18.223.241.81พาณิชย์
2017-08-11 21:49:50CCP32.392.990.66วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 21:33:41KOOL0.000.001.03พาณิชย์
2017-08-11 21:18:09FANCY0.000.001.32ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 20:59:58PTT13.532.5039.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:45:52EVER64.840.000.37พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:40:31TKT261.720.002.00ยานยนต์
2017-08-11 20:39:40GTB0.001.821.06วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:31:13ETE24.831.832.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 20:22:53SUPER12.960.630.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 20:12:48SIRIP0.001.679.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 20:07:31CBG33.912.02119.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 20:03:56CPNCG0.008.5011.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:57:48TNITY6.047.097.05เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:53:02CRYSTAL0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:43:01POPF0.009.3711.50กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:42:15TVD0.003.811.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:36:58CM0.000.002.94อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:28:53CEN6.370.002.36เหล็ก
2017-08-11 19:25:55TFG10.621.904.46อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:25:50JCT17.494.4379.75ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 19:23:18JMART39.301.5141.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 19:20:49ERWPF0.000.004.38กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:17:54AS21.151.5319.60สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 19:16:49JMT43.961.6346.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 19:16:20KCM0.000.421.07เหล็ก
2017-08-11 19:15:25PYLON54.273.144.46บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:59WIIK18.244.572.46วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 19:14:41QHHR0.001.686.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:13:33SINGER35.920.5740.00พาณิชย์
2017-08-11 19:12:58LHSC0.003.4010.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 19:12:38TGPRO67.110.000.36เหล็ก
2017-08-11 19:09:09SSF11.433.970.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 19:08:13TSE10.261.852.68พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 19:06:17PHOL11.587.213.88วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 19:04:53CHO0.000.000.98ยานยนต์
2017-08-11 18:59:31PK22.450.002.58วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:59:02CPTGF0.007.618.85กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:58:59AMARIN15.131.896.45สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:58:03ORI8.804.5010.80พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:56:51BPP12.903.6517.60พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:50:42PSH11.727.2713.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:47:09CENTEL0.000.0035.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 18:44:18THIP7.654.5530.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 18:36:44ESTAR16.331.750.57พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:36:34PPF0.006.3311.40กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:35:13TRU52.691.244.76ยานยนต์
2017-08-11 18:31:47EPG19.532.5210.90วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 18:31:27BANPU46.891.7312.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:30:03ECL12.925.711.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:29:18AIRA1.000.592.20เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 18:28:59EA45.500.4764.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:26:36PG849.321.566.35แฟชั่น
2017-08-11 18:15:53SSSC12.003.792.78เหล็ก
2017-08-11 18:14:07TSR15.624.983.28ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 18:10:13MAJOR0.000.0021.80สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 18:07:01MJLF0.003.928.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:04:04WHA22.182.963.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 18:03:00AI9.187.557.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 18:01:16GENCO0.000.000.99วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 18:00:08TTL0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 18:00:06NOBLE4.5613.336.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:59:24UKEM29.761.723.14ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 17:58:01SVI17.002.105.40ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:57:57NTV29.212.2538.50การแพทย์
2017-08-11 17:57:22AMATA21.571.4220.30พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:53:29TRITN0.000.000.28สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:53:10RJH19.593.0133.00การแพทย์
2017-08-11 17:51:52TGROWTH0.000.000.00
2017-08-11 17:50:41SAT9.523.0519.70ยานยนต์
2017-08-11 17:49:45IRC8.433.3117.30ยานยนต์
2017-08-11 17:46:57ABPIF0.006.792.12พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:44:39AU176.090.5610.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:44:34SENA5.147.874.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:43:07LST8.344.045.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:41:43CHEWA6.891.871.08พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:40:13ASK19.713.0437.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:38:44STA2.916.3835.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:38:36DCORP0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:37:41MBK0.000.0014.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:36:57CHOTI0.000.0080.00ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:36:55CMR62.491.593.24การแพทย์
2017-08-11 17:35:46A52.230.595.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:35:46NC0.000.008.90แฟชั่น
2017-08-11 17:35:25DEMCO51.740.004.94พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:34:51TNL125.270.4017.30แฟชั่น
2017-08-11 17:32:06PB20.202.7070.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:28:09PSTC48.750.002.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:27:30SITHAI154.930.001.44บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 17:24:21DIF0.007.8513.30เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:24:02BUI4.071.6815.10ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:22:31RP0.000.002.68ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:22:14TVO10.485.4031.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:56HYDRO0.000.000.38บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:21:41AMC4.152.435.90เหล็ก
2017-08-11 17:21:37TC8.104.076.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:21:25THAI0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:21:03WHAUP19.406.014.18พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:20:21KAMART24.513.703.80พาณิชย์
2017-08-11 17:18:46LH12.296.068.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:17:51BIZ20.331.3311.20การแพทย์
2017-08-11 17:17:37OGC0.000.000.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-11 17:14:28ARROW12.515.878.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:14:23TPIPP7.796.314.24พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:14:14RCL4.391.2340.50ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 17:13:13MFEC17.614.009.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:12:05SCP11.336.186.15วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 17:11:58MK0.003.553.34พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:49FUTUREPF0.005.1015.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:11:05SIS15.943.1032.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:10:45SC7.105.113.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:57SPRC12.200.0010.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 17:09:47HANA30.381.8077.75ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-11 17:09:47SPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:09:06TPCORP0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-11 17:08:55CHARAN8.918.6729.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:08:37BR0.000.003.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:08:34ALT1.003.362.66เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 17:08:15TLOGIS0.000.000.00
2017-08-11 17:08:01BTNC0.000.0010.60แฟชั่น
2017-08-11 17:08:01VARO0.000.005.40วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:06:53TFUND0.000.000.00
2017-08-11 17:06:48AYUD11.843.8739.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:06:33INOX20.290.001.22เหล็ก
2017-08-11 17:06:19BKI10.405.45276.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 17:05:59MM0.000.000.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:05:50STEC23.512.1613.70บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:05:44CTW14.175.008.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 17:05:31PERM4.070.002.64เหล็ก
2017-08-11 17:04:51CNT36.962.452.02บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 17:04:46MATI6.472.787.20สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:04:36PE0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 17:03:41GREEN27.940.001.93พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 17:02:52PRAKIT20.704.309.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 17:02:45APURE23.441.208.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:02:32XO17.143.4417.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 17:01:40LEE14.176.722.66ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 17:00:44EASTW17.464.029.85พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 13:37:04BSM0.000.000.46วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 13:29:58OHTL0.000.00342.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 13:11:47AP5.255.498.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 13:07:51LPH17.982.615.80การแพทย์
2017-08-11 13:07:22TRUBB8.120.002.60ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 13:03:30SAUCE18.864.1031.25อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 12:58:07CPN27.241.2058.25พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-11 12:57:45KDH0.000.000.00การแพทย์
2017-08-11 12:56:37SPA0.000.008.15การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-11 12:51:31ESSO6.620.008.45พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 12:51:29WG0.000.000.00ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 12:50:40MBAX15.4316.765.25บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:41:34POMPUI0.000.000.00หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
2017-08-11 12:41:28SABINA23.404.0019.50แฟชั่น
2017-08-11 12:41:21UPF10.2513.4867.00แฟชั่น
2017-08-11 12:38:31UVAN11.693.238.50ธุรกิจการเกษตร
2017-08-11 12:34:50TCOAT25.603.100.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 12:34:44FMT8.386.0227.00วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 12:34:00SVH27.653.22404.00การแพทย์
2017-08-11 12:33:11CPH0.000.003.98แฟชั่น
2017-08-11 09:12:17AKR11.840.001.04พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 09:06:13BLA21.620.7330.50ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-11 08:59:08IHL40.920.003.86ยานยนต์
2017-08-11 08:50:42TPCH26.241.8010.90พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:50:14NCL53.610.003.78ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 08:50:13VNG169.860.009.45วัสดุก่อสร้าง
2017-08-11 08:43:26SEAFCO339.692.154.62บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:42:48ASAP0.000.002.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-11 08:42:20FN0.000.162.22พาณิชย์
2017-08-11 08:41:14CMO0.000.002.10สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-11 08:32:28PIMO24.951.383.76วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-11 08:31:03MSC13.744.726.35เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:23:47TOPP12.863.090.00บรรจุภัณฑ์
2017-08-11 08:21:27K0.000.001.40บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-11 08:01:07RATCH8.365.1646.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-11 08:00:12PT12.408.555.85เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 08:00:08OISHI23.223.2045.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-11 07:55:08KWC19.253.650.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:36:24SVOA12.042.502.02เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-11 07:33:08BEAUTY0.000.001.64ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-11 07:19:06GLOBAL35.200.8321.70พาณิชย์
2017-08-11 07:11:27NOK0.000.000.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-11 07:10:47SUTHA5.986.284.46ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-11 06:33:28BDMS52.372.3923.20การแพทย์
2017-08-10 21:51:09BKD0.000.002.26บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 21:34:58FSMART17.615.6110.80พาณิชย์
2017-08-10 21:32:10APCO51.982.245.30ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-10 21:26:11NDR16.321.632.82ยานยนต์
2017-08-10 21:03:52EIC0.000.000.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 20:46:20PAF15.990.592.46แฟชั่น
2017-08-10 20:39:27MC16.705.859.35พาณิชย์
2017-08-10 20:38:29BROCK34.391.222.12พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 20:37:27PPS0.000.000.82ที่ปรึกษา
2017-08-10 20:28:53JWD37.811.4714.70ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 20:23:33SGP8.863.3814.80พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 20:21:32SKY51.950.0210.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:15:10SYNTEC15.583.961.99บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-10 20:10:05MANRIN0.000.0024.70การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 20:06:18IRCP33.440.001.86เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 20:05:25PLANB243.501.156.65สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 20:03:01UWC0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:58:11TIPCO6.6310.279.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 19:53:24DCON28.551.360.58วัสดุก่อสร้าง
2017-08-10 19:46:17PTG11.943.1615.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 19:46:04ALUCON11.575.60178.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 19:39:57S1110.103.706.75เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 19:32:02TICON0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 19:32:01WORK26.651.2123.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:26:25SMT26.820.005.70ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 19:14:28TSF0.000.000.00สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 19:01:50TMT6.934.6310.80เหล็ก
2017-08-10 19:00:36MCOT0.000.007.25สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 18:57:56TK10.404.698.95เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:57:38CHG29.861.353.74การแพทย์
2017-08-10 18:57:37UPOIC9.283.056.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 18:57:24TACC23.893.857.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:45:52TPRIME0.006.549.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:44:03TMI55.250.001.21วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:43:10KTC24.321.5955.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:37:36ITEL34.300.004.90เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 18:36:11PRECHA0.000.001.20พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:36:08UREKA0.000.003.18วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:33:01RICHY9.970.321.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:28:02BEM72.921.108.90ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 18:20:52ERW0.000.003.20การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-10 18:20:40UNIPF0.000.000.00
2017-08-10 18:18:18KWG0.000.001.60พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:17:49KYE7.146.70377.00ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 18:16:03SPG13.202.500.00ยานยนต์
2017-08-10 18:15:58ABICO31.460.085.50อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 18:08:03AMATAV214.460.007.95พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 18:07:29ASEFA12.277.003.98วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 18:07:05GCAP0.002.651.88เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 18:05:34GIFT0.001.593.06ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 18:04:05HARN17.485.372.42พาณิชย์
2017-08-10 18:03:09WINNER23.074.662.70พาณิชย์
2017-08-10 18:01:45LOXLEY43.540.002.70พาณิชย์
2017-08-10 17:57:25URBNPF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:56:00ASIAN13.962.3216.10อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:56:00MALEE0.000.006.65อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:54:29CGD0.000.000.52พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:54:11ILINK22.171.509.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:53:00TPA14.896.876.40ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 17:45:16WP17.783.395.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:41:49GVREIT0.007.4610.70กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:40:53ICHI29.014.5511.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:39:09NSI9.4611.3582.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:33:18AIT14.933.8238.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:32:39CCET62.481.012.70ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-10 17:30:45SAM19.680.001.25เหล็ก
2017-08-10 17:27:43GLAND28.400.002.36พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:27:38PL16.263.082.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 17:25:32BRR21.430.946.15อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:21:01SORKON13.783.645.45อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:36TTW14.575.1711.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:16:29M63.881.7954.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:16:14SMPC10.926.7811.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:16:00NKI9.003.4144.25ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:14:42UTP10.654.8816.40กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2017-08-10 17:12:45JTS538.810.0059.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:45NETBAY30.113.1724.70เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-10 17:11:12BCP10.971.3628.75พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:10:43TFI84.690.000.26บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:10:41CPI8.212.424.48อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 17:10:14CKP24.720.695.05พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:09:43BEC40.540.0013.40สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-10 17:09:30NEP0.000.000.52บรรจุภัณฑ์
2017-08-10 17:09:29SANKO0.000.001.80วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 17:09:14SUSCO10.303.263.34พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 17:08:41MTI7.774.9691.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 17:07:01ROBINS0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-10 17:05:48TYCN7.990.003.84เหล็ก
2017-08-10 17:05:34CPALL47.241.3865.00พาณิชย์
2017-08-10 17:04:47PF0.004.260.46พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:03:26WIN51.470.001.07พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 17:02:47TMW9.601.2038.25ยานยนต์
2017-08-10 17:00:45GBX13.542.081.45เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:47LIT20.844.973.60เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 13:27:05CSP4.050.002.72เหล็ก
2017-08-10 13:23:36INSURE0.000.0033.00ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-10 13:11:26AF43.631.561.25เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-10 12:49:29LPN12.4527.724.98พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-10 12:46:03GC12.204.8711.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-10 12:39:08GFPT14.861.6112.30ธุรกิจการเกษตร
2017-08-10 12:35:51UT0.000.000.00แฟชั่น
2017-08-10 12:33:44LHK9.537.983.76เหล็ก
2017-08-10 09:26:01RPC2.760.001.71พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:51:27ECF31.720.681.86ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-10 08:47:47BH161.512.25143.00การแพทย์
2017-08-10 08:37:16QLT23.257.284.12ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:35:57TAE0.003.312.40พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 08:18:03ATP3034.931.891.57ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-10 08:06:52UEC28.393.282.72วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:52:05PM14.305.0010.00อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-10 07:47:13AKP13.301.122.18วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-10 07:26:47BCPG18.192.0413.70พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-10 07:25:01FPI20.111.682.38ยานยนต์
2017-08-10 06:51:01TNR18.982.3011.20ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 22:23:11COMAN0.000.006.60เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 21:24:12THRE21.683.081.33ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 21:04:04D0.000.224.18การแพทย์
2017-08-09 21:03:31AAV0.000.003.00ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 20:57:40ASN56.220.263.52ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 20:53:48OCEAN27.070.001.55ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 19:47:47FVC0.000.001.08การแพทย์
2017-08-09 19:37:42WICE25.561.1612.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:35:16SALEE412.510.001.14ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 19:32:10NYT19.934.854.08ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 19:17:56PTL9.533.9225.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 19:16:23SYNEX27.702.2324.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 19:12:31UV8.000.474.24พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 19:03:15PAP5.033.505.15เหล็ก
2017-08-09 18:56:37RWI7.490.002.10วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 18:50:39VPO33.670.002.36ธุรกิจการเกษตร
2017-08-09 18:50:13TASCO7.448.6018.30วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 18:28:58MONO0.000.001.54สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 18:26:58AGE10.483.133.10พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 18:25:52GLANDRT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:08:42J34.171.042.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:07:57RML0.000.000.93พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 18:01:04SSC48.751.0231.75อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-09 17:59:13KIAT16.816.010.62ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-09 17:47:22AMATAR0.005.798.90กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:43:30MOONG12.413.614.96ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:43:02MATCH0.000.001.81สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:39:26MPIC126.180.001.62สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-09 17:36:31GOLD0.000.000.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:35:25SYMC27.860.945.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:33:032S4.313.606.30เหล็ก
2017-08-09 17:32:25SLP0.000.000.98บรรจุภัณฑ์
2017-08-09 17:32:17COM741.091.4072.50พาณิชย์
2017-08-09 17:29:25L&E28.913.502.12ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-09 17:28:59EGCO15.413.60178.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:27:22UMI0.000.002.02วัสดุก่อสร้าง
2017-08-09 17:22:43SR0.000.001.44พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:22:13SAMTEL0.000.006.75เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 17:18:41ALLA37.323.911.77วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:17:57SMK34.667.7228.75ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-09 17:16:59VNT10.422.4037.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 17:16:54TOG15.381.398.60ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 17:15:53GYT0.000.00186.00ยานยนต์
2017-08-09 17:13:37TOP8.761.2157.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 17:13:27NCH11.122.501.50พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:13:16AMANAH16.172.654.86เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-09 17:12:28PRINC0.000.004.32พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-09 17:07:06CSS28.812.942.02พาณิชย์
2017-08-09 17:06:07SE29.210.131.68วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 17:05:10COL0.000.000.00พาณิชย์
2017-08-09 17:05:01YUASA10.532.630.00ยานยนต์
2017-08-09 17:04:28EASON0.000.001.75ยานยนต์
2017-08-09 13:19:57JAS0.008.512.86เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-09 12:56:29MINT0.000.0033.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-09 12:41:44NPK16.740.6814.80ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2017-08-09 12:39:24IT54.570.006.60พาณิชย์
2017-08-09 12:37:54IVL15.931.5444.75ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 12:35:47PTTGC7.161.4965.50ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-09 09:33:01BTW0.001.791.08วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-09 08:56:18SCN58.111.802.32พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-09 08:51:15PDI0.000.000.00เหมืองแร่
2017-08-09 07:56:19JUBILE15.612.5224.60แฟชั่น
2017-08-08 21:36:43DCC15.595.042.94วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:31:01RCI0.000.000.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 21:02:34KASET0.000.001.76อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 20:49:56FNS8.6116.253.98เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-08 20:29:59SELIC16.311.153.84ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 20:22:17AUCT23.404.399.35พาณิชย์
2017-08-08 20:02:15HFT10.623.628.55ยานยนต์
2017-08-08 19:56:16HREIT0.006.469.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:46:24BROOK368.695.510.71ที่ปรึกษา
2017-08-08 19:22:08PRIN10.352.502.44พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:20:35SAMCO11.881.441.86พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 19:04:57MAKRO35.342.0248.50พาณิชย์
2017-08-08 18:59:19QH11.925.222.28พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:13:29TAKUNI24.152.551.43พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 18:10:15ROCK0.000.0015.70ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2017-08-08 18:06:22NNCL11.674.152.64พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 18:02:35TREIT0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:49:18BOL51.761.4913.20เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:38:32KCE54.800.9881.50ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:37:22TEAM17.410.004.24ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-08 17:33:46SF9.821.9610.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:30:51SPALI7.054.9820.10พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 17:27:45AMA17.803.545.60ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-08 17:22:22OTO0.004.948.30พาณิชย์
2017-08-08 17:20:13TSC14.924.4611.30ยานยนต์
2017-08-08 17:16:46CSC10.135.0349.50บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 17:16:35JASIF0.009.8010.10เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-08 17:14:00TWPC28.782.395.55ธุรกิจการเกษตร
2017-08-08 17:13:41VIH14.441.0711.70การแพทย์
2017-08-08 17:09:43THREL12.664.383.14ประกันภัยและประกันชีวิต
2017-08-08 17:07:36LRH0.000.0031.50การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-08 17:06:25MGT14.163.113.22ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-08 17:06:19KBS0.000.004.58อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-08 17:04:47SCG28.881.165.15พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-08 17:02:44PDG16.927.734.16บรรจุภัณฑ์
2017-08-08 08:39:45PCSGH13.974.675.40ยานยนต์
2017-08-08 08:38:42U0.000.001.77พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-08 08:25:41EKH28.971.417.95การแพทย์
2017-08-08 08:02:00PPP0.000.002.38วัสดุก่อสร้าง
2017-08-08 07:45:07CSR56.901.150.00การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 22:29:33GGC15.982.6712.90ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2017-08-07 20:54:07TRC0.000.000.21บริการรับเหมาก่อสร้าง
2017-08-07 18:13:29BAFS0.000.0029.25พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:44:24BSBM20.954.351.80เหล็ก
2017-08-07 17:43:16INTUCH21.673.4271.25เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-07 17:07:50GPSC25.881.9776.50พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-07 17:04:00SHANG0.000.0058.75การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 13:03:47ANAN22.650.001.56พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2017-08-07 12:51:27TU12.463.5120.80อาหารและเครื่องดื่ม
2017-08-07 08:41:40GRAND0.000.000.55การท่องเที่ยวและสันทนาการ
2017-08-07 08:22:51SMART22.402.971.19วัสดุก่อสร้าง
2017-08-07 08:19:10TM49.732.763.52การแพทย์
2017-08-07 07:41:25RPH35.652.136.15การแพทย์
2017-08-04 22:12:35NMG0.000.000.35สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-04 21:33:39BIG118.040.000.75พาณิชย์
2017-08-04 19:01:46THCOM0.001.7710.80เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-08-04 17:48:38KCAR10.865.098.65เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-04 17:48:08ICC165.290.7931.50แฟชั่น
2017-08-04 17:11:47PTTEP17.403.41123.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-04 12:44:13IRPC7.241.274.56พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-08-03 20:02:00NBC0.000.000.77สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 18:27:00PSL23.130.0018.10ขนส่งและโลจิสติกส์
2017-08-03 18:26:00CSL0.000.000.00
2017-08-03 18:20:00TBSP52.610.0018.90สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-03 17:32:00SPVI23.541.865.95พาณิชย์
2017-08-03 17:11:00IFS10.635.302.62เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-08-03 08:24:00SNC9.684.2613.70วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2017-08-02 21:13:00NINE34.570.003.96สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 17:54:00SCCC11.545.36166.00วัสดุก่อสร้าง
2017-08-02 17:15:00VGI51.570.936.50สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-02 09:15:00MACO0.000.000.67สื่อและสิ่งพิมพ์
2017-08-01 17:51:00TNP25.811.245.65พาณิชย์
2017-07-31 19:35:00MBKET9.925.0012.10เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 18:45:00ASP9.265.003.56เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:59:00CNS0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 17:18:00TGCI0.000.000.00
2017-07-31 12:42:00ZMICO0.000.000.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-31 09:08:00GLOW0.000.000.00พลังงานและสาธารณูปโภค
2017-07-27 17:28:00ADVANC20.653.64187.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-27 17:12:00Q-CON20.208.445.45วัสดุก่อสร้าง
2017-07-27 12:33:00TDEX0.002.049.74ETF
2017-07-26 12:46:00SCC9.683.48393.00วัสดุก่อสร้าง
2017-07-25 22:20:00WHABT0.007.089.05กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 21:37:00WHART0.005.1213.10กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-25 18:41:00DELTA74.170.73452.00ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2017-07-25 09:27:00HMPRO32.302.1314.20พาณิชย์
2017-07-25 09:14:00BFIT14.854.2732.50เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-21 12:34:00KKP9.243.9157.75ธนาคาร
2017-07-20 19:08:00SCB14.731.86122.50ธนาคาร
2017-07-20 17:03:00BBL11.682.07119.00ธนาคาร
2017-07-20 12:57:00BAY7.891.0732.75ธนาคาร
2017-07-20 07:45:00KBANK8.711.72141.00ธนาคาร
2017-07-20 07:37:00KTB9.122.3311.60ธนาคาร
2017-07-19 07:57:00CIMBT36.870.550.88ธนาคาร
2017-07-18 17:09:00TCAP10.468.5734.75ธนาคาร
2017-07-18 17:05:00THANI12.664.214.06เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-13 19:41:00TLGF0.000.000.00กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2017-07-13 17:06:00DTAC23.867.2940.00เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-07 12:43:00AEONTS11.852.36190.00เงินทุนและหลักทรัพย์
2017-07-01 17:15:00TISCO11.156.7793.00ธนาคาร
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3