“ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSC ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 300
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 15,445

TCAP ราคาล่าสุด 51.50

วันที่ 18-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,299
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 352,730
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3