“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 25,619 25,619
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 63,022 63,022

AMATA ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,594 6,024
%การถือ 0.52% 0.56%
มูลค่า (พัน) 95,664 103,014

BAM ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 11-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,324
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 371,979

BJCHI ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 20-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,156 12,625
%การถือ 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 5,965 23,862

CK ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 16-03-2558 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,731 8,720
%การถือ 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 144,941 144,749

ERW ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 14,062
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 62,155

LPN ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,658
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 79,073

QH ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 64,511
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 148,375

TKN ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,213
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 85,222

TVO ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,485
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 150,234
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3