“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 74.25

วันที่ 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,751
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 218,049

CKP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,214
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 197,919

COM7 ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,851
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 1,028,437

ERW ราคาล่าสุด 74.25

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 59,433
%การถือ 2.36%
มูลค่า (พัน) 262,695

ESSO ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,706
%การถือ 0.42%
มูลค่า (พัน) 122,793

KCE ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,139
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 470,050

SPALI ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 10-03-2559 24-08-2559 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,312 9,345 11,805
%การถือ 0.95% 0.54% 0.55%
มูลค่า (พัน) 327,871 187,837 237,270

SPRC ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,158
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 295,854

TCAP ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,972
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 204,538

TQM ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,516
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 181,198
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3